Ajankohtaista

< Takaisin

Uusi mielenterveyskeskus auttaa myös virka-ajan ulkopuolella

Oulun kaupungin mielenterveyspalveluiden avohoito laajentui, kun Tuiraan avattiin uusi mielenterveyspalveluiden yksikkö syyskuussa. Mielenterveyskeskus tarjoaa 18 vuotta täyttäneille oululaisille tukea ja hoitoa mielenterveysongelmissa. Mielenterveyskeskus on avoinna myös iltaisin ja viikonloppuisin tarjoten apua potilaille, joille päiväaikainen hoito ei ole riittävää. Yksikössä annetaan myös tehostettua avohoitoa pidempään psyykkisestä sairaudesta kärsineille potilaille.

Tuiran mielenterveyskeskus ei ole uusi päivystyspiste, joten sinne ei voi mennä suoraan paikan päälle. Keskukseen pääsee jonkin terveydenhuollon päivystyspisteen, kuten mielenterveystoimiston päivystyksen, Oulun seudun yhteispäivystyksen tai Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian päivystyksen ohjaamana. Kaikilla työntekijöillä on mielenterveysalan koulutus mutta yksikössä ei ole päivystävää lääkäriä.

Tuiran mielenterveyskeskuksen toimintaa kehitetään yhdessä eri toimijoiden ja palveluiden käyttäjien kanssa, jotta toiminta pystyy vastaamaan potilaiden muuntuviin palvelutarpeisiin.

Monipuolista apua kotona pärjäämisen tueksi
Avun tarve ei tule aina virka-aikojen puitteissa. Jos mielenterveyspotilas tarvitsee apua virka-ajan ulkopuolella, ensisijaisen avun tarjoaa Oulun seudun yhteispäivystys, jossa psykiatrinen sairaanhoitaja arvioi psykiatrisen hoidon tarpeen yhteistyössä yhteispäivystyksen henkilöstön kanssa. Jos potilas tarvitsee tiiviimpää hoitoa, mutta ei laitoshoitoa, voidaan hänet ohjata Tuiran mielenterveyskeskukseen. Keskuksessa selvitetään potilaan akuutti tilanne yhdessä potilaan läheisten kanssa. Selvittelyn perusteella tehdään psykiatrisen hoidon tai muun palvelun kuten asumisen tuen järjestelyt.

Uutta toimintaa syömishäiriöisten tueksi
Tuiran mielenterveyskeskus tarjoaa syömishäiriöiden hoitoon erikoistunutta toimintaa. Toimintalla tehostetaan hoitoa potilaille, joiden päiväaikainen tai muu menossa oleva hoito ei ole sairauden vakavuuden takia riittävää. Syömishäiriöiden hoitoon ohjaudutaan jonkin psykiatrisen hoitoyksikön kautta.

Tuiran mielenterveyskeskus on avoinna arkisin 8—20 ja viikonloppuisin 12—20. Mielenterveyskeskuksen osoite on Tuirantie 7.

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.