Ajankohtaista

< Takaisin

Valinnanvapaus laajenee: minkä terveysaseman valitset?

Vuodesta 2014 alkaen kuntalaisilla on mahdollisuus valita oma terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Asiakas valitsee siis terveysaseman ja sen mukana siihen liittyvät muut palvelut.

Hoitopaikan valinta asiakkaan käsissä
Terveysaseman valinta käsittää terveysaseman palvelut kokonaisuutena, johon sisältyy muun muassa terveysneuvonta ja terveystarkastukset, sairaanhoito, suunterveydenhuolto, lääkinnällinen kuntoutus ja neuvolapalvelut. Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Asiakas ei voi esimerkiksi valita vastaanottokäyntejä, neuvolaa ja suun terveydenhuoltoa eri asemilta. Kerrallaan voi olla vain yhden terveyskeskuksen ja terveysaseman asiakkaana.

Jos asiakas haluaa vaihtaa terveysasemaa, jotka sijaitsevat eri kunnissa, tulee hänen täyttää kirjallinen ilmoituslomake terveysaseman vaihtamisesta ja toimittaa se sekä entiselle terveysasemalleen että terveysasemalle, jonka hän valitsee. Terveysaseman vaihdosta on ilmoitettava riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Lomakkeet ja tarkemmat ohjeistukset löytyvät kuntien verkkosivuilta. Terveysasemaa voi vaihtaa enintään kerran vuodessa. Jos terveysasemaa vaihtaa Oulun kaupungin sisällä, voi vaihtoilmoituksen tehdä sähköisesti. Lisätietoja www.ouka.fi/valinnanvapaus

Asiakkailla on mahdollisuus valita myös hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön vuoden alusta alkaen. Hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Hoitava lääkäri tekee päätöksen potilaan lähettämisestä erikoissairaanhoitoon ja arvioi minkä tasoista hoitoa potilas tarvitsee.

Hoitosuunnitelman mukaista palvelua myös tilapäisestä asuinkunnasta
Jos asiakas asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella, voi hän käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa perusterveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta. Tällöin on myös tehtävä ilmoitus palvelujen tarpeesta kolme viikkoa ennen käyntiä tilapäisen oleskelupaikkakuntansa terveyskeskuksessa.
Kunnilla on aina velvollisuus järjestää kiireellistä hoitoa kaikille henkilöille näiden asuinpaikasta riippumatta.

Lisätietoja valinnanvapaudesta Oulussa löytyy kaupungin verkkosivuilta www.ouka.fi/valinnanvapaus

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.