Ajankohtaista

< Takaisin

Vammaisille suunnattu lyhytaikaishoito kylpylähotellin Edenin tiloissa jatkuu

Oulun kaupungin keväällä aloittama kokeilu, jossa sosiaalipalvelujen lyhytaikaishoitoa järjestetään kylpylähotellin tiloissa, jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Hyvinvointilautakunnan hyväksyi jatkon kokouksessaan 20.8.2019. 

Sokos Hotel Edenissä lyhytaikaishoito järjestään viikonloppuisin perjantaista maanantaihin kaupungin omana toimintana. Oulun kaupungin asumis- ja päiväpalveluiden henkilökunta huolehtii ja vastaa ympärivuorokautisesti asiakkaiden hoidosta ja huolenpidosta hotellin tiloissa. 

Lyhytaikaishoito on suunnattu kaikenikäisille kehitysvammaisille ja vammaisille henkilöille. 

Lyhytaikaishoidon asiakkaat ja heidän omaisensa ovat olleet erittäin tyytyväisiä hoitoon kylpylähotellin tiloissa. Tämä käy ilmi Edenin lyhytaikaishoidon asiakkaille ja heidän omaisilleen tehdyssä palautekyselyssä. Kysely lähetettiin 30 perheelle ja siihen vastasi 21 perhettä. Kaikki kyselyyn vastanneet asiakkaat ja omaiset olivat tyytyväisiä lyhytaikaishoidon järjestämiseen Edenissä. Vastanneista 20 toivoi, että lyhytaikaishoidon järjestäminen jatkuisi hotellissa. 

Sokos Hotel Edenin tilat ja Nallikarin ympäristö mahdollistavat vahvan kuntouttavan työotteen lyhytaikaishoidossa. Lyhytaikaishoito kylpylähotellissa on kustannuksiltaan lyhytaikaishoidon keskitasoa Oulussa. 

Lyhytaikaishoito mahdollistaa omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät 

Lyhytaikaishoidon asiakkaat asuvat kotona ja suurin osa heistä käy lyhythoidossa omaishoitajan ollessa vapaalla. 

Lyhytaikaishoito mahdollistaa vanhempien ja omaishoitajien loman ja lakisääteiset vapaapäivät sekä tukee heidän jaksamista. Omaishoitajalla on oikeus saada 2¬¬–3 lakisääteistä vapaapäivää kuukaudessa sekä tarvittaessa harkinnan varaisia vapaita 5–6 päivää kuukaudessa, enintään kuitenkin lakisääteisten vapaiden kanssa 8 vuorokautta kuukaudessa.

Omaishoidon tuen asiakasmäärät ovat olleet Oulussa kasvussa ja siksi myös lyhytaikaishoidon tarve on kasvava. 

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.