Tarvitsetko apua?

Ensisijainen apu hyvinvointikeskuksestasi

Mielenterveyteen liittyvissä asioissa on luontevinta hakea apua omalta terveysasemalta tai hyvinvointikeskuksesta tai työterveydestä. Terveysasemilla ja hyvinvointikeskuksissa työskentelee mielenterveystyöhön erikoistuneita sairaanhoitajia.

Elämänkriiseissä saat tukea myös aikuissosiaalityön palveluista

Asiakaspalvelu

Mielenterveyspalveluiden yleinen ohjaus ja neuvonta palvelee numerossa 044 703 5941 (ma–pe klo 8–16 ja pe 8–15). Neuvontanumeron kautta voit muuttaa tai perua jo sovittuja aikojasi. Saat ohjausta myös jatkohoitoon liittyvissä asioissa.

Mielenterveyspäivystys

Päivystyksellistä kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa (vakava äkillinen psyykkinen sairastuminen tai itsemurhavaara) soita numeroon 044 703 5940. Katso ohjeet mielenterveyspalvelujen päivystyksestä.

Akuuttiryöryhmä

Akuuttityöryhmä arvioi ja hoitaa ensimmäistä kertaa psykoosiin sairastuneita oululaisia aikuisia avohoidossa. Psykoosissa henkilön todellisuudentaju on heikentynyt ja hänen on vaikea erottaa, mikä on totta ja mikä ei ole. Hoitokäynnit voivat tarvittaessa olla vaikka päivittäisiä. Mitä varhemmin hankaluutta päästään arvioimaan ja hoitamaan, sitä parempi on yleensä toipumisen ennuste. Osastohoito on avohoidon tukena tarvittaessa.

Akuuttityöryhmän hoidossa on tärkeää:

  • mahdollisimman varhainen yhteistyön aloittaminen ensioireiden ilmaantuessa
  • hoidon nopea ja tiivis aloittaminen, jossa toteutuu kuitenkin kiireetön ilmapiiri ja jatkuvuus
  • perhe- ja verkostokeskeisyys: tärkeät ihmiset mukaan
  • hoidon joustava räätälöinti tilanteen mukaan
  • avoimen puhumisen mahdollistaminen – turvallisen ilmapiirin luominen, jolloin voidaan puhua vaikeistakin asioista
  • lääkehoidon aloittaminen tarvittaessa

Yhteyden saa soittamalla akuuttityöryhmän päivystyspuhelimeen 0400 582 167. Akuuttityöryhmä päivystää arkisin virka-aikaan (ma-to 8-16 ja pe 8-15).

Muina aikoina hätätilanteissa ota yhteyttä mielenterveyspäivystykseen

Mielenterveyskeskus Tuike

Mielenterveyskeskus Tuike tarjoaa avohoidon palveluita yli 18-vuotiaille oululaisille. Palvelumuotoja ovat muun muassa akuuttitilanteen selvittelyt, ryhmätoiminnot, kotikäynnit sekä yksilö- ja perhekeskustelut. 

Lisäksi apua Tuikkeessa tarjoavat avohoidon (injektiohoidot), liikkuvan avohoidon ja ravitsemuskuntoutuksen työryhmät sekä epävakaatyöryhmä.

Tuikkeen tarjoamiin avohoidon palveluihin tullaan esimerkiksi hyvinvointikeskuksen, terveysaseman, mielenterveystoimiston, psykiatrisen osaston tai päivystyksen lähettämänä. Lähettävä taho ottaa yhteyttä Tuikkeeseen, jolloin tehdään alustava hoidon tarpeen arviointi ja sovitaan yhteinen hoitoneuvotteluaika. Tilanteen selvittelyyn kutsutaan mukaan potilaan perhe tai muita tärkeitä läheisiä.

Psykiatriset aluetyöryhmät

Psykiatriset aluetyöryhmät vastaavat alueellaan asuvien aikuisten psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta avohoidossa yhteistyössä koko kaupungin alueella operoivien erityistyöryhmien (mielenterveyspäivystyksen, akuuttityöryhmän, epävakaatyöryhmän ja Mielenterveyskeskus Tuikkeen) ja hyvinvointikeskusten kanssa. Psykiatrisia aluetyöryhmiä on seitsemän: Tuiran, Kaijonharjun, Rajakylän, Myllyojan, Kaakkurin, Keskustan, Kontinkankaan ja Höyhtyän aluetyöryhmät.

Hoitoon aluetyöryhmissä voi kuulua yksilö-, pari-, perhe-, verkosto- ja/tai ryhmätapaamisia sekä lääkehoitoa suunnitelman mukaan. Mielenterveyskuntoutuksen (toimintakyvyn kuntouttaminen, ammatillinen kuntoutus, psykoterapiakuntoutus jne.) palvelut koordinoidaan hoidon rinnalle tai jatkoksi tarpeen mukaan.

Lisätietoja aluetyöryhmien hoidoista saat asiakaspalvelusta numerosta 044 703 5941 (ma–pe klo 8–16 ja pe 8–15).

Mielenterveyskuntoutus

Kuntoutuksen palvelut koordinoidaan asiakkaalle hoidon rinnalle tai jatkoksi yksilöllisen tarpeen mukaan perusterveydenhuollon tai psykiatrisen työryhmän ja asiakkaan yhteistyönä.

Kuntoutusta ovat mm. erilaiset psykoterapiat, päivä- ja työtoiminnot, hoidolliset ryhmät, työhönvalmennus ja muu ammatillinen kuntoutus, asumispalvelut, mielenterveyskuntoutujien liikunnanohjaus, toimintaterapiat, kuntoutuskurssit, järjestötoiminnot jne. Työtoiminta voi olla osa kuntoutusta.

Sairaalahoito

Osastohoitoa tarvitsevia mielenterveyspotilaita (lapset, nuoret ja aikuiset) hoidetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian osastoilla.

Yhteystiedot

Asiakaspalvelu: 044 703 5941 

Mielenterveyspäivystys: 044 703 5940

Akuuttityöryhmä: 0400 582 167

Mielenterveyskeskus Tuike, epävakaatyöryhmä, mielenterveyspäivystys ja akuuttityöryhmä: palveluesimies Katja Parkkinen 044 703 6032

Psykiatriset aluetyöryhmät
eteläinen alue: palveluesimies Kati Leinonen 044 703 6168
pohjoinen alue: palveluesimies Kati Kananen 044 703 5986


Aukioloajat: ma–ti, to klo 8–16, ke klo 8–18 (kello 16 jälkeen ainoastaan ajavarausvastaanotto), pe klo 8–15.

Katso mahdolliset aukiolopoikkeukset. 
 

Käyntiosoite:
Yrttipellontie 6, 90230 Oulu
Tuirantie 7, 90500 Oulu

Postiosoite: 
PL 13, 90015 Oulun kaupunki

Fax 08 555 5775 

Apua verkossa:

Ota yhteyttä kriisissä myös:

Perheasiain neuvottelukeskus

Ev.lut. seurakunnan diakoniatyö

Oulun kriisikeskus

Oulun ensi- ja turvakoti

Traumaterapiakeskus

Järjestöt ja auttavat puhelimet:

Hyvän Mielen talo

Mielenvireys

Mielenterveysseura

AA

Syömishäiriöliitto-SYLI ry

Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet ry

Järjestöjen tukea Oulussa

Mielenterveystalo