Ehkäisevä päihdetyö

Paikallinen tupakka-, alkoholi- ja rahapelipolitiikka - PAKKA

Pakka on suomalainen sovellus päihde- ja pelihaittoja ehkäisevälle paikalliselle yhteistyölle. Pakka-toimintamallissa painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumisessa. Pakka-toimintamallissa kiinnitetään huomio tilanteisiin, joissa alkoholi, tupakka ja rahapelit ovat alaikäisten saatavilla ja joissa alkoholia myydään tai anniskellaan päihtyneille tai alaikäisille.

Pakka-toiminta on käynnistynyt Oulussa vuonna 2016.

Lue lisää Pakka-toimintamallista
 

Kuntalaisten kuuleminen anniskelupaikkoja suunniteltaessa

Oulun kaupungin asukkaat voivat ilmaista mielipiteensä anniskelu- tai vähittäismyyntipaikkojen sijainnista, kun ne tulevat alkoholilupaviranomaisen käsittelyyn.
Lausunto voidaan pyytää myös anniskelupaikan jatkoluvasta.

Mielipiteensä voi antaa anniskeluajan, -alueen, juomalajien tai anniskelupaikkojen määrän rajoittamiseen, jos anniskelulupaa haetaan

  • pääosin lapsille tai nuorille tarkoitettujen tilojen yhteyteen tai välittömään läheisyyteen
  • tilaisuuteen, joka on luonteeltaan perhetapahtuma tai johon osallistuu runsaasti lapsia ja nuoria (esim. urheilutapahtumat)
  • anniskelupaikan sijainti on sellainen, että on syytä epäillä, että anniskelutoiminnasta aiheutuu asuinympäristölle, yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai yhdyskunnan toiminnoille häiriöitä tai kielteisiä seurauksia.

Lupalausuntoprosessi etenee seuraavalla tavalla:

  • aluehallintovirasto lähettää lausuntopyynnön kunnan yhdyshenkilölle
  • kunnan yhdyshenkilö kuulee lausuntoa varten lähiympäristön asukkaita ja yrittäjiä
  • kunnan yhdyshenkilö toimittaa lausunnon aluehallintoviraston alkoholitarkastajalle, joka päättää anniskeluluvasta.

Oulussa yhdyshenkilönä toimii ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Sirpa Rytky, etunimi.sukunimi@ouka.fi, 044 7034560
 

Tupakoinnin lopettamisen tuki

28 päivää ilman –ryhmätoiminta

28 päivää ilman on kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen. Ohjelma koostuu teematapaamisista ja vertaistuesta. Osallistuminen on maksutonta.

 

Linkkejä:

Stumppi - sivusto tupakoinnin lopettajalle

28 päivää ilman - ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

Fressis - tietoa ja tukea tupakoinnin lopettamiseen nuorille

 

         

 

Ehkäisevä päihdetyö

Käyntiosoite
Torikatu 10, 4. kerros

Puhelin
044 703 4560

Postiosoite
PL 8 90015 Oulu

Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille

Toimintaohjelma lasten, nuorten ja perheiden palveluihin (pdf)