Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajan työ painottuu terveystarkastuksiin, terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan.

Oppilas käy terveystarkastuksessa vuosittain. 1, 5. ja 8.-luokan tapaaminen on laaja terveystarkastus, jolloin oppilas tapaa sekä terveydenhoitajan että lääkärin, ja myös oppilaan huoltajat kutsutaan mukaan. Koululääkärin vastuulle kuuluvat ainoastaan laajat terveystarkastukset. Laajassa terveystarkastuksessa kartoitetaan myös koko perheen hyvinvointia ja mahdollisten tukitoimien tarvetta. Osana kouluterveydenhuoltoa toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, joka toimii tarvittaessa työparina muiden ammattilaisten kanssa. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta.

Terveystarkastusaika 1.- ja 5.-luokkalaisille varataan Oulun Omahoidon kautta

Lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen. Toisen vuosikurssin tytöt voivat lisäksi käydä lääkärintarkastuksessa. Poikien lääkärintarkastus sisältyy kutsuntatarkastukseen.

Terveystarkastusten kyselylomakkeet

Kouluterveydenhoitajan yhteys- ja ajanvaraustiedot löytyvät perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sivuilta koulukohtaisten yhteystietojen kohdalta.

Sairaudet ja vaivat hoidetaan pääsääntöisesti omassa hyvinvointikeskuksessa. Kiireellisissä asioissa voi asioida myös toisen kuin oman hyvinvointikeskuksen akuuttivastaanotolla.

Kun oppilas sairastuu tai joutuu tapaturmaan koulupäivän aikana, kaikkien kouluyhteisön aikuisten tulee antaa ensiapua taitojensa mukaan kunnes vastuu siirtyy huoltajalle.

Kouluterveydenhoitaja paikalla ollessaan voi tarvittaessa hoitaa tapaturmia sovitulla päivystysajalla.

Jos koululaisella on jokin perussairaus, joka on huomioitava koulupäivän aikana lääkityksen ja mahdollisten ensiaputilanteiden vuoksi, huoltajan tulee täyttää lääkehoitosuunnitelma ja sopia käytänteistä yhdessä opettajan kanssa. Huoltajan on merkittävä koululaisen ruoka-aineallergiat Wilmaan, josta tiedot toimitetaan keittiölle, ja kesken lukuvuotta ilmenneet muutokset lapsen ruokavaliossa ja allergiatiedoissa huoltajan on hyvä ilmoittaa opettajalle.

Peruskoululaisten ja lukiolaisten hampaiden ja suun terveyttä hoidetaan Oulun kaupungin hammashoitoloissa. Suun terveystarkastus tehdään 1.-, 5.- ja 8.-luokkalaisille. Määräaikaiset tarkastukset tehdään koko ikäluokalle. Suun terveystarkastuksia voidaan tehdä useamminkin lapsen tarpeiden mukaan. 

Kotihoito-ohjeita tavallisimpiin sairauksiin ja pulmiin

Flunssa

Mahatauti

Toistuvat vatsakivut lapsella

Päänsärky

Päätäi

Kihomadot

Syylät

Infektiotaudit THL:n sivuilla

Tapaturmat

Koulutapaturmat

Kaikki Oulun koulujen oppilaat ovat vakuutettuja tapaturman varalta koulupäivän aikana, koulumatkoilla ja työssä oppimisjaksolla. Koulutapaturman sattuessa täytetään tapaturmailmoitus.

Vapaa-ajan tapaturmat

Hoidetaan omalla terveysasemalla.

Terveyskirjastosta voit etsiä tietoa terveydestä ja sairauksista esimerkiksi oireen mukaan.