Kouluterveydenhuolto

Oppilas käy terveystarkastuksessa vuosittain. 1, 5. ja 8.-luokan tapaaminen on laaja terveystarkastus, jolloin oppilas tapaa sekä terveydenhoitajan että lääkärin, ja myös oppilaan huoltajat kutsutaan mukaan. Tapaamisessa voidaan tarvittaessa keskustella perheen tarvitsemista tukitoimista. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta.

Terveystarkastusaika 1.- ja 5.-luokkalaisille varataan Oulun Omahoidon kautta

Lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen. Toisen vuosikurssin tytöt voivat lisäksi käydä lääkärintarkastuksessa. Poikien lääkärintarkastus sisältyy kutsuntatarkastukseen.

Terveystarkastusten kyselylomakkeet

Kouluterveydenhoitajan yhteys- ja ajanvaraustiedot löytyvät perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sivuilta koulukohtaisten yhteystietojen kohdalta.

Sairaudet hoidetaan pääsääntöisesti omalla terveysasemalla. Koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat ja sairastumiset hoidetaan tarvittaessa kouluterveydenhuollon vastaanotolla.

Jos lapsella on jokin perussairaus, joka on huomioitava koulupäivän aikana (lääkitys, varautuminen ensiapu-tilanteisiin), siitä on hyvä olla yhteydessä omaan opettajaan ja terveydenhoitajaan.

Ruoka-aineallergiat eivät pääsääntöisesti vaadi lääkärin/terveydenhoitajan todistusta ruokailua varten. Allergiat/rajoitteet ilmoitetaan opettajalle, joka välittää tiedot keittiölle.

Peruskoululaisten ja lukiolaisten hampaiden ja suun terveyttä hoidetaan Oulun kaupungin hammashoitoloissa.

Rokotukset

Rokotukset antavat tartuntatauteja vastaan immuniteetin, joka yleensä kestää pitkään, joskus jopa loppuelämän. Suoja myöhempiä tartuntoja vastaan saadaan sairastettuun tautiin verrattuna selvästi vähemmin oirein. Rokottaminen on paitsi luonnollinen, myös edullinen keino ehkäistä tartuntatauteja ja estää niiden leviämistä. Tuskin millään muulla terveydenhuollon alueella kustannusten ja hyödyn suhde on niin hyvä kuin rokotuksissa, laskettiinpa asia sitten euroissa tai terveyden mittareilla.

Suomessa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada rokotus kahtatoista  eri tautia, niiden jälkitauteja ja pitkäaikaisia haittoja vastaan. Kansallisen rokotusohjelman kattavuus on Suomessa erinomainen. Perheet kieltäytyvät lapsuusajan rokotuksista erittäin harvoin.

Yksilötasolla saattaa olla terveyteen vaikuttavia tekijöitä, joiden perusteella viralliseen rokotusohjelmaan kuulumattomien rokotteiden käyttö voi olla tarpeellista. Mikäli rokotettava kuuluu erikseen määritettyihin riskiryhmiin, nämä rokotteet ovat yleensä maksuttomia. Muut itse hankittavat rokotteet ovat reseptivalmisteita ja niiden hankinta täytyy myös kustantaa itse. Reseptin niihin voi pyytää omahoidosta, kouluterveydenhuollosta tai omalta terveysasemalta.

Lisätietoa rokotuksista

Selvitys sairaan lapsen hoitamisesta

Kun lapsi sairastuu äkillisesti, kumpi tahansa vanhempi voi jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle. Hoitovapaa on tarkoitettu sairaan lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi. Tilapäisen hoitovapaan myöntämisen ehdot on hyvä tarkistaa omalta työnantajalta ja työehtosopimuksesta.

Jos tarvitset selvityksen työnantajallesi tai opiskelupaikkaasi sairaan lapsen hoitamisesta kotona, soita lapsen kouluterveydenhoitajalle. Hoitolomaselvityksiä ei kirjoiteta sähköpostiviestien tai tekstiviestien perusteella eikä takautuvasti.

Oulun kaupungin työntekijöille riittää omailmoitus esimiehelle lapsen sairastuessa (1-3 päivää). Esimies voi hyväksyä lääkärin/terveydenhoitajan todistuksen sijaan poissaolon omalla ilmoituksella. Tarvittaessa esimies voi edellyttää lapsen käyttämistä vastaanotolla.

Sairauden pitkittyessä

Lapsen sairauden pitkittyessä tai yleiskunnon heikentyessä voi mennä suoraan terveysaseman akuuttivastaanotolle. Iltaisin ja viikonloppuisin Oulun seudun yhteispäivystyksessä hoidetaan potilaat, jotka eivät voi turvallisesti odottaa hoitoa saatavaksi omalla terveysasemalla seuraavana arkipäivänä. Mikäli kyseessä ei ole henkeä uhkaava hätätilanne, soita ennen lähtöäsi yhteispäivystyksen terveysneuvontaan saadaksesi arvion vastaanotolle hakeutumisen tarpeesta puhelin (08) 315 2655.

Kotihoito-ohjeita tavallisimpiin sairauksiin ja pulmiin

Flunssa

Mahatauti

Toistuvat vatsakivut lapsella

Päänsärky

Päätäi

Kihomadot

Syylät

Infektiotaudit THL:n sivuilla

Tapaturmat

Koulutapaturmat

Kaikki Oulun koulujen oppilaat ovat vakuutettuja tapaturman varalta koulupäivän aikana, koulumatkoilla ja työssä oppimisjaksolla. Koulutapaturman sattuessa täytetään tapaturmailmoitus.

Vapaa-ajan tapaturmat

Hoidetaan omalla terveysasemalla.

Terveyskirjastosta voit etsiä tietoa terveydestä ja sairauksista esimerkiksi oireen mukaan.