Kun lapsi sairastuu

Neuvolaikäiset lapset sairastavat runsaasti infektioita, jotka aiheuttavat paitsi merkittävää oireilua lapsille, myös poissaoloja työstä vanhemmille. Lapsen sairastuessa tärkeää on hoitaa lasta mahdollisimman tehokkaasti kotihoidon keinoin. Lisätietoa ja ohjeita infektioiden kanssa toimimisesta löydät Tavallisia infektioita –sivustolta. Mutta on tärkeää muistaa, että lääkärin arvio on tarpeen aina, kun lapsen vointi on vanhempien silmiin huolestuttava, tai oireet ja/tai löydökset viittaavat hoitoa vaativaan sairauteen.

Selvitys sairaan lapsen hoitamisesta

Kun alle 10-vuotias lapsesi sairastuu äkillisesti (kunta-alan työehtosopimuksen mukaan  alle 12-vuotias äkillisesti sairastunut lapsi), kumpi tahansa vanhempi voi jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle (Työsopimuslaki 4. luku 6 §). Hoitovapaa on tarkoitettu sairaan lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi. Vapaa voi kestää enintään neljä (4) työpäivää. Työnantajalla on työehtosopimusten perusteella velvollisuus maksaa palkka pääsääntöisesti vain kolmeen (3) kalenteripäivään sisältyviltä työpäiviltä.

Jos tarvitset selvityksen työnantajallesi tai opiskelupaikkaasi sairaan lapsen hoitamisesta kotona, soita neuvolan puhelinpalveluun (08 558 44356). Koululaisen sairastuessa ota yhteyttä oman lapsesi kouluterveydenhoitajaan. Hoitolomaselvityksiä ei kirjoiteta sähköpostiviestien tai tekstiviestien perusteella, eikä takautuvasti. Oulun kaupungin työntekijöille riittää omailmoitus esimiehelle lapsen sairastuessa (1-3 päivää). Esimies voi hyväksyä lääkärin/terveydenhoitajan todistuksen sijaan poissaolon omalla ilmoituksella. Tarvittaessa esimies voi edellyttää lapsen käyttämistä vastaanotolla.

Sairauden pitkittyessä

Lapsen sairauden pitkittyessä tai yleiskunnon heikentyessä ota yhteyttä omalle terveysasemallesi. Jos alle kolmen kuukauden ikäiselle vauvalle nousee kuume, ota yhteyttä Lasten ja nuorten päivystyspoliklinikalle p. 083155260 lääkärin arviota varten.

Iltaisin ja viikonloppuisin Oulun seudun yhteispäivystyksessä hoidetaan potilaat, jotka eivät voi turvallisesti odottaa hoitoa saatavaksi omalla terveysasemalla seuraavana arkipäivänä. Mikäli kyseessä ei ole henkeä uhkaava hätätilanne, soita ennen lähtöäsi yhteispäivystyksen terveysneuvontaan saadaksesi arvion vastaanotolle hakeutumisen tarpeesta puhelin (08) 315 2655.

Terveyskylä.fi

Lastentalo.fi on erikoissairaanhoidon palvelu, jossa on tietoa lasten sairauksista, hoidosta ja hoitoon valmistautumisesta. 

Tietoa lasten sairauksista (Lastentalo.fi)

Tavallisimmat lasten sairaudet (Lastentalo.fi)

 

Kysy pienten lasten terveydestä -lastenlääkäri-chatbot vastaa