Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Kun lapsi sairastuu

Neuvolaikäiset lapset sairastavat runsaasti infektioita, jotka aiheuttavat paitsi merkittävää oireilua lapsille, myös poissaoloja työstä vanhemmille.

Lapsen sairastuessa on tärkeää hoitaa lasta mahdollisimman tehokkaasti kotihoidon keinoin. Lisätietoa ja ohjeita infektioiden kanssa toimimisesta löydät THL:n infektiotaudit-sivuilta. Lääkärin arvio on tarpeen, kun lapsen vointi on vanhempien silmiin huolestuttava, tai oireet viittaavat hoitoa vaativaan sairauteen.

Selvitys sairaan lapsen hoitamisesta

Kun alle 10-vuotias lapsesi sairastuu äkillisesti (kunta-alan työehtosopimuksen mukaan alle 12-vuotias lapsi), kumpi tahansa vanhempi voi jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle (Työsopimuslaki 4. luku 6 §). Hoitovapaa on tarkoitettu sairaan lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi. Vapaa voi kestää enintään neljä (4) työpäivää, jonka lapsen vanhemmat voivat jakaa keskenään haluamallaan tavalla. Tilapäiseen hoitovapaaseen oikeutetut vanhemmat eivät saa yhtäaikaisesti jäädä hoitamaan sairastunutta lasta. Tämä koskee myös tilanteita, joissa toinen vanhemmista on ollut yövuorossa ja toisella vanhemmista on aamuvuoro.

Jos tarvitset selvityksen työnantajallesi tai opiskelupaikkaasi sairaan lapsen hoitamisesta kotona, soita neuvolan puhelinpalveluun (08 558 44356). Koululaisen sairastuessa ota yhteyttä oman lapsesi kouluterveydenhoitajaan. Hoitolomaselvityksiä ei kirjoiteta sähköpostiviestin, tekstiviestin tai chatin perusteella, eikä takautuvasti. Oulun kaupungin työntekijöille riittää omailmoitus esimiehelle lapsen sairastuessa (1-3 päivää). Esimies voi hyväksyä lääkärin/terveydenhoitajan todistuksen sijaan poissaolon omalla ilmoituksella. Tarvittaessa esimies voi edellyttää lapsen käyttämistä vastaanotolla. Työnantajalla on työehtosopimusten perusteella velvollisuus maksaa palkka pääsääntöisesti vain kolmeen (3) kalenteripäivään sisältyviltä työpäiviltä.

Sairauden pitkittyessä

Lapsen sairauden pitkittyessä tai yleiskunnon heikentyessä ota yhteyttä omalle terveysasemallesi. Jos alle kolmen kuukauden ikäiselle vauvalle nousee kuume, ota yhteyttä Lasten ja nuorten päivystyspoliklinikalle p. 08 315 5260 lääkärin arviota varten.

Iltaisin ja viikonloppuisin Oulun seudun yhteispäivystyksessä hoidetaan potilaat, jotka eivät voi turvallisesti odottaa hoitoa saatavaksi omalla terveysasemalla seuraavana arkipäivänä. Mikäli kyseessä ei ole henkeä uhkaava hätätilanne, soita ennen lähtöäsi yhteispäivystyksen terveysneuvontaan saadaksesi arvion vastaanotolle hakeutumisen tarpeesta puhelin (08) 315 2655.

Terveyskylä.fi

Lastentalo.fi on erikoissairaanhoidon palvelu, jossa on tietoa lasten sairauksista, hoidosta ja hoitoon valmistautumisesta. 

Tietoa lasten sairauksista (Lastentalo.fi)

Tavallisimmat lasten sairaudet (Lastentalo.fi)