Lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä

Lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä (Lanu-työryhmä) vastaa alle 18-vuotiaiden oululaisten lasten- ja nuorisopsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta.

Työryhmän hoitoon ohjaudutaan erimerkiksi hyvinvointikeskusten, kouluterveydenhuollon, opiskeluterveydenhuollon tai kasvatus- ja perheneuvonnan kautta. Lasten- ja nuorisopsykiatrisessa hoidossa tehdään tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten arjessa mukana olevien ja muiden viranomaistahojen kanssa. Näitä ovat esimerkiksi koulu, lastensuojelu, perheneuvonta, terveydenhuolto, aikuispsykiatria, päihdepalvelut ja päivähoito. http://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/lasten-ja-nuorten-mielenterveys

Työryhmä antaa myös konsultaatioapua muille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Psykiatriseen osastohoitoon ohjaudutaan Lanu-työryhmän kautta.

Lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä

Päivystyspuhelin: 044 703 5919 ma-pe klo 8-11.

Aukioloajat: Muina aikoina numerossa vastaa puhelinvastaaja, jossa kerrotaan toimintaohjeet.

Käyntiosoite: Kauppurienkatu 27-29, 2. kerros

Postiosoite: PL 49 90015 Oulun kaupunki

Palveluesimies
Kati Heikkinen, 044 703 6121