Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Peruspalvelut

Neuvolassa arvioidaan ja tuetaan myös lasten psyykkistä kehitystä. Tarvittaessa neuvolassa tehdään yhteistyötä lastenpsykiatrian työntekijöiden kanssa tai perhe ohjataan erityispalveluihin.

Byströmin nuorten palvelut tarjoaa oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille tietoa, ohjausta ja tukea erilaisissa elämäntilanteissa.

Kouluterveydenhuollossa ja oppilashuollossa tutkitaan ja hoidetaan myös mielenterveyteen liittyviä asioita.

Opiskelijat voivat ottaa yhteyttä myös mielenterveysasioissa kaupungin opiskelijaterveysasemalle sekä yliopisto-opiskelijat YTHS:n terveysasemalle.

Päivystyksellistä kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa hoitoon hakeudutaan mielenterveyspalvelujen päivystykseen.

Erityispalvelut

Lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä vastaa alle 18-vuotiaiden oululaisten lasten- ja nuorisopsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta Oulussa. Työryhmä tekee tarvittaessa tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten arjessa mukana olevien ja muiden viranomaistahojen kanssa. Näitä ovat esimerkiksi koulu, lastensuojelu, perheneuvonta, terveydenhuolto, aikuispsykiatria, päihdepalvelut ja päivähoito.

Siirry palveluun mielenterveystalo.fi


Aikuisten ja nuorten mielenterveystalojen nettipalvelua voi käyttää nimettömänä ja ilman kirjautumista.

Palvelusta saa luotettavaa tietoa mielenterveys- ja päihdeasioista, apua oireen tai ongelman vakavuustason määrittelyyn sekä ohjausta sopiviin hoito- ja palvelupaikkoihin.