Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Peruspalvelut

Neuvolassa arvioidaan ja tuetaan myös lasten psyykkistä kehitystä. Tarvittaessa neuvolassa tehdään yhteistyötä lastenpsykiatrian työntekijöiden kanssa tai perhe ohjataan erityispalveluihin.

Byströmin nuorten palvelut tarjoaa oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille tietoa, ohjausta ja tukea erilaisissa elämäntilanteissa.

Kouluterveydenhuollossa ja oppilashuollossa tutkitaan ja hoidetaan myös mielenterveyteen liittyviä asioita.

Opiskelijat voivat ottaa yhteyttä myös mielenterveysasioissa kaupungin opiskelijaterveysasemalle sekä yliopisto-opiskelijat YTHS:n terveysasemalle.

Päivystyksellistä kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa hoitoon hakeudutaan mielenterveyspalvelujen päivystykseen.

Erityispalvelut

Lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä vastaa alle 18-vuotiaiden oululaisten lasten- ja nuorisopsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta Oulussa. Työryhmä tekee tarvittaessa tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten arjessa mukana olevien ja muiden viranomaistahojen kanssa. Näitä ovat esimerkiksi koulu, lastensuojelu, perheneuvonta, terveydenhuolto, aikuispsykiatria, päihdepalvelut ja päivähoito.

http://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/lasten-ja-nuorisopsykiatrinen-tyoryhma-lanu

Psykososiaalisen tuen Walk-In

Nuorten psykososiaalisen tuen Walk-In -toiminta jää tauolle 18.12.2020 ja jatkuu jälleen 18.1.2021.

Tuiraan on avattu moniammatillinen matalan kynnyksen tukipalvelu Oulun alueen 13-18-vuotiaille nuorille, jotka ovat kokeneet uhkaa, häirintää tai seksuaalista kaltoinkohtelua, äkillisiä uhka- ja kriisitilanteita tai muutoin tarvitsevat akuuttia keskusteluapua. Vastaanotto on auki maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 12-16 osoitteessa Lossikuja 3, jonne nuori voi hakeutua itse tai ammattilaisen ohjaamana. Päivystysaikana vastaanottoa toteutetaan myös etänä. Etäpalveluun voidaan liittyä Microsoft Teams ohjelmiston kautta joko nimimerkillä tai olemassa olevilla tunnuksilla etävastaanottolinkin kautta. Keskusteluajan voi varata myös päivystävästä puhelimesta numerosta 040 6378287.

Tapaamisia tarjotaan noin 1-5 kertaa, jonka jälkeen nuori ohjataan tarvittaessa peruspalveluihin pitempikestoisen tuen järjestämiseksi. Tavoitteena on, että nuori saa tarvitsemansa avun nopeasti ilman erillistä ajanvarausta tai lähetettä ja nuorelle pystytään järjestämään riittävä ja oikea-aikainen tuki tilanteeseensa. Walk in-toiminta on osa Turvallinen Oulu-hankkeen psykososiaalisen tuen vahvistamisen toimenpidettä. Tutustu Turvallinen Oulu -hankkeeseen.

 

Liity Microsoft Teams -kokoukseen

Jätä sähköinen Walk-In -yhteydenottopyyntö


Lisätietoja:

Joni Saarela
psykiatrinen sairaanhoitaja, Walk-In-vastaava, Nopsa-tiimi
p. 040 6204395, joni.saarela[at]ouka.fi

Siirry palveluun mielenterveystalo.fi


Aikuisten ja nuorten mielenterveystalojen nettipalvelua voi käyttää nimettömänä ja ilman kirjautumista.

Palvelusta saa luotettavaa tietoa mielenterveys- ja päihdeasioista, apua oireen tai ongelman vakavuustason määrittelyyn sekä ohjausta sopiviin hoito- ja palvelupaikkoihin.