Määräaikaistarkastukset

Äiti ja vauva kotiutuvat sairaalasta tavallisesti 2-4 päivän kuluttua synnytyksestä. Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä Neuvolapalveluun ja sopia tapaamisesta terveydenhoitajan kanssa. 

Asetuksen mukaan alle kouluikäiselle lapselle tehdään yhteensä 15 terveystarkastusta, joista kolme (4 kk, 18 kk ja 4 v) toteutetaan laajoina terveystarkastuksina. Ensimmäisen ikävuoden aikana lapselle tehdään yhdeksän terveystarkastusta, joihin sisältyy kaksi lääkärintarkastusta sekä yksi (4 kk) laaja terveystarkastus.

Ensimmäisen ikävuoden jälkeen terveystarkastuksia on kuusi, joista kaksi (18 kk, 4 v) on laajoja terveystarkastuksia, joihin täytetään ennakkomateriaali Omahoitopalvelussa.

Määräaikaistarkastukset: Lapsen ikä:

Terveydenhoitajan määräaikaistarkastukset

1-4 vko (kotikäynti tai 1. käynti neuvolassa),

2kk, 3kk, 5kk, 6kk,10kk, 12kk, 2,5v, 4v, 5v, 6v
Neuvolalääkärin tarkastukset (terveydenhoitaja + lääkäri)
4-6vko, 4kk, 8-10kk
1,5v, 4v. (Muista täyttää 4-vuotistarkastuksen ennakkomateriaalit Omahoitopalvelussa)

 

Molempien vanhempien toivotaan osallistuvan neuvolaseurantaan, erityisesti laajoihin terveystarkastuksiin.

Kutsu terveystarkastukseen

Laajassa terveystarkastuksessa terveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhteistyössä muiden tarvittavien ammattihenkilöiden kanssa lapsen terveyttä ja koko perheen hyvinvointia. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy huoltajien haastattelu ja koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen niiltä osin kuin se on välttämätöntä hoidon ja tuen järjestämisen kannalta.

Laajoihin terveystarkastuksiin sisältyy myös varhaiskasvatuksen arvio lapsesta niiden lasten osalta, jotka ovat päivähoidossa. Vanhempia pyydetään kertomaan päiväkotiin lapselleen varaamansa neuvolakäynnin ajankohdan.

Laajan terveystarkastuksen lopuksi tehdään yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa arvio lapsen terveydentilasta ja mahdollisesta jatkotutkimuksen, tuen ja hoidon tarpeesta. Mikäli lapsella ilmenee erityistä seurattavaa, sovitaan lisäkäyntejä tarpeen mukaan.

Vanhempien toivotaan valmistautuvan laajoihin terveystarkastuksiin etukäteen kotona tulostamalla ja täyttämällä tarkastukseen liittyvät lomakkeet. Niiden avulla vanhemmat voivat arvioida omia voimavaroja ja terveystottumuksia sekä koko perheen hyvinvointia.

1½ -vuotiaan laaja terveystarkastus

Lapsiperheen arjen voimavarat

4 -vuotiaan laaja terveystarkastus

Lapsiperheen arjen voimavarat

Neljävuotias kotona
 

Muistattehan tuoda kotona täyttämänne lomakkeet mukananne neuvolan vastaanotolle.

Varaa aika lapselle

Voit varata ajan neuvolaan lapsen vuosittaiseen tarkastukseen (2,5 – 6-vuotisneuvolat) Oulun omahoitopalvelun kautta.

Täytä myös 4-vuotiaan lapsen tarkastuksen ennakkomateriaali!

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut -tutkimus eli LTH-tutkimus tuottaa monipuolista seurantatietoa pienten lasten ja perheiden hyvinvoinnista, terveydestä sekä palveluiden käytöstä ja palvelukokemuksista. 

LTH-tutkimus on kansallinen tutkimus, jonka toteutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Vuoden 2018 tiedonkeruu, joka suunnataan 4-vuotiaiden lasten huoltajille ja lastenneuvolan terveydenhoitajille, toteutetaan helmi–lokakuussa. 

Lue lisää tutkimuksesta THL:n sivuilta.