Mielenterveyspalvelut

Alla on kuvailtu erilaisia mielenterveyteen liittyviä tilanteita ja osoitettu tahoja, joihin voi ottaa yhteyttä. Niistä ohjataan tarvittaessa eteenpäin.

 1. Olen masentunut, toivoton, stressaantunut, ahdistunut, uneton > apua voi hakea omalta terveysasemalta tai hyvinvointikeskuksesta, neuvolasta, kouluterveydenhuollosta, opiskelijaterveydenhuollosta tai työterveyshuollosta.
   
 2. Olen kokenut äkillisen, epätavallisen tai odottamattoman minua järkyttäneen tapahtuman > apua voi hakea omalta terveysasemalta tai hyvinvointikeskuksesta tai virka-ajan ulkopuolella Oulun seudun yhteispäivystyksestä. Oulun kaupungin kriisityöntekijöihin saa yhteyden terveysaseman kautta. Katso myös muita auttavia tahoja oikealta.
   
 3. Minulla tai läheiselläni on ongelmia alkoholin tai muiden päihteiden kanssa > apua voi hakea omalta terveysasemalta, työterveyshuollosta tai päihdepäivystyksestä.
   
 4. Olen huolissani lapsesta, nuoresta tai perheen kriisistä > apua voi hakea neuvolasta, kouluterveydenhuollosta tai perheneuvonnasta. Tarvittaessa pyydetään yhteistyöhön mukaan työntekijä lasten- ja nuorisopsykiatrisesta työryhmästä.
   
 5. Olen elämänkriisissä avioeron, läheisen kuoleman tai muun syyn vuoksi > apua voi hakea myös aikuisosiaalityöstä tai omalta terveysasemalta.
   
 6. Päivystyksellistä hoitoa vaativissa tilanteissa (vakava, äkillinen psyykkinen sairastuminen tai itsemurhavaara) hoitoon hakeudutaan mielenterveyspalvelujen päivystykseen tai virka-ajan ulkopuolella Oulun seudun yhteispäivystykseen.

Apua verkossa: