Mielenterveyspalvelut

Ensisijainen apu hyvinvointikeskuksestasi

Hae apua mielenterveyteen liittyvissä asioissa omalta terveysasemalta tai hyvinvointikeskuksesta tai työterveydestä. Terveysasemilla ja hyvinvointikeskuksissa työskentelee mielenterveystyöhön erikoistuneita sairaanhoitajia.

Elämänkriiseissä saat tukea myös aikuissosiaalityön palveluista

Tarvitsetko apua?

Alla on kuvailtu erilaisia mielenterveyteen liittyviä tilanteita ja osoitettu tahoja, joihin voi ottaa yhteyttä. Niistä ohjataan tarvittaessa eteenpäin.

 1. Olen masentunut, toivoton, stressaantunut, ahdistunut, uneton.

  Apua voi hakea
  - omalta terveysasemalta tai hyvinvointikeskuksesta 
  neuvolasta 
  kouluterveydenhuollosta 
  opiskelijaterveydenhuollosta
  - työterveyshuollosta.
   
 2. Olen kokenut äkillisen, epätavallisen tai odottamattoman minua järkyttäneen tapahtuman

  Apua voi hakea
  - omalta terveysasemalta tai hyvinvointikeskuksesta
  - virka-ajan ulkopuolella Oulun seudun yhteispäivystyksestä.

  Oulun kaupungin kriisityöntekijöihin saa yhteyden terveysaseman kautta. Katso myös muita auttavia tahoja oikealta.
   
 3. Minulla tai läheiselläni on ongelmia alkoholin tai muiden päihteiden kanssa.

  Apua voi hakea
  - omalta terveysasemalta 
  - työterveyshuollosta
  päihdepäivystyksestä.

  Lue lisää Oulun päihdepalveluista.
   
 4. Olen huolissani lapsesta, nuoresta tai perheen kriisistä.

  Apua voi hakea
  neuvolasta 
  kouluterveydenhuollosta
  perheneuvonnasta.

  Tarvittaessa pyydetään yhteistyöhön mukaan työntekijä lasten- ja nuorisopsykiatrisesta työryhmästä.
   
 5. Olen elämänkriisissä avioeron, läheisen kuoleman tai muun syyn vuoksi. 

  Apua voi hakea myös
  aikuisosiaalityöstä
  - omalta terveysasemalta.
   
 6. Päivystyksellistä hoitoa vaativissa tilanteissa (vakava, äkillinen psyykkinen sairastuminen tai itsemurhavaara) hoitoon hakeudutaan

  mielenterveyspalvelujen päivystykseen
  - virka-ajan ulkopuolella Oulun seudun yhteispäivystykseen.

Akuuttiryöryhmä

Akuuttityöryhmä arvioi ja hoitaa ensimmäistä kertaa psykoosiin sairastuneita oululaisia aikuisia avohoidossa. Psykoosissa henkilön todellisuudentaju on heikentynyt ja hänen on vaikea erottaa, mikä on totta ja mikä ei ole. Hoitokäynnit voivat tarvittaessa olla vaikka päivittäisiä. Mitä varhemmin hankaluutta päästään arvioimaan ja hoitamaan, sitä parempi on yleensä toipumisen ennuste. Osastohoito on avohoidon tukena tarvittaessa.

Akuuttityöryhmän hoidossa on tärkeää:

 • mahdollisimman varhainen yhteistyön aloittaminen ensioireiden ilmaantuessa
 • hoidon nopea ja tiivis aloittaminen, jossa toteutuu kuitenkin kiireetön ilmapiiri ja jatkuvuus
 • perhe- ja verkostokeskeisyys: tärkeät ihmiset mukaan
 • hoidon joustava räätälöinti tilanteen mukaan
 • avoimen puhumisen mahdollistaminen – turvallisen ilmapiirin luominen, jolloin voidaan puhua vaikeistakin asioista
 • lääkehoidon aloittaminen tarvittaessa

Yhteyden saa soittamalla akuuttityöryhmän päivystyspuhelimeen 0400 582 167. Akuuttityöryhmä päivystää arkisin virka-aikaan (ma-to 8-16 ja pe 8-15).

Muina aikoina hätätilanteissa ota yhteyttä mielenterveyspäivystykseen

Mielenterveyskeskus Tuike

Mielenterveyskeskus Tuike tarjoaa avohoidon palveluita yli 18-vuotiaille oululaisille. 

Palvelumuotoja ovat: 

 • akuuttitilanteen selvittelyt
 • ryhmätoiminnot
 • kotikäynnit
 • yksilö- ja perhekeskustelut

Mielenterveyskeskus Tuikkeessa toimivat myös:

Hoitoon lähetteellä

Tuikkeen tarjoamiin avohoidon palveluihin tullaan esimerkiksi hyvinvointikeskuksen, terveysaseman, mielenterveystoimiston, psykiatrisen osaston tai päivystyksen lähettämänä.

Lähettävä taho ottaa yhteyttä Tuikkeeseen, jolloin tehdään alustava hoidon tarpeen arviointi ja sovitaan yhteinen hoitoneuvotteluaika. Tilanteen selvittelyyn kutsutaan mukaan potilaan perhe tai muita tärkeitä läheisiä.

Psykiatriset aluetyöryhmät

Psykiatriset aluetyöryhmät vastaavat alueellaan asuvien aikuisten psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta avohoidossa yhteistyössä koko kaupungin alueella operoivien erityistyöryhmien (mielenterveyspäivystyksen, akuuttityöryhmän, epävakaatyöryhmän ja Mielenterveyskeskus Tuikkeen) ja hyvinvointikeskusten kanssa. Psykiatrisia aluetyöryhmiä on seitsemän: Tuiran, Kaijonharjun, Rajakylän, Myllyojan, Kaakkurin, Keskustan, Kontinkankaan ja Höyhtyän aluetyöryhmät.

Hoitoon aluetyöryhmissä voi kuulua yksilö-, pari-, perhe-, verkosto- ja/tai ryhmätapaamisia sekä lääkehoitoa suunnitelman mukaan. Mielenterveyskuntoutuksen (toimintakyvyn kuntouttaminen, ammatillinen kuntoutus, psykoterapiakuntoutus jne.) palvelut koordinoidaan hoidon rinnalle tai jatkoksi tarpeen mukaan.

Lisätietoja aluetyöryhmien hoidoista saat asiakaspalvelusta numerosta 044 703 5941 (ma–pe klo 8–16 ja pe 8–15).

Mielenterveyskuntoutus

Kuntoutuksen palvelut koordinoidaan asiakkaalle hoidon rinnalle tai jatkoksi yksilöllisen tarpeen mukaan perusterveydenhuollon tai psykiatrisen työryhmän ja asiakkaan yhteistyönä.

Kuntoutusta ovat mm. erilaiset psykoterapiat, päivä- ja työtoiminnot, hoidolliset ryhmät, työhönvalmennus ja muu ammatillinen kuntoutus, asumispalvelut, mielenterveyskuntoutujien liikunnanohjaus, toimintaterapiat, kuntoutuskurssit, järjestötoiminnot jne. Työtoiminta voi olla osa kuntoutusta.

Sairaalahoito

Osastohoitoa tarvitsevia mielenterveyspotilaita (lapset, nuoret ja aikuiset) hoidetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian osastoilla.

Yhteystiedot

Asiakaspalvelu: 044 703 5941 

Mielenterveyspäivystys: 044 703 5940

Akuuttityöryhmä: 0400 582 167

Mielenterveyskeskus Tuike, epävakaatyöryhmä, mielenterveyspäivystys ja akuuttityöryhmä: vs. palveluesimies Jenni Peiramo 044 703 6032

Psykiatriset aluetyöryhmät
eteläinen alue: palveluesimies Kati Leinonen 044 703 6168
pohjoinen alue: palveluesimies Kati Kananen 044 703 5986

Aukioloajat:
ma–ti, to klo 8–16 ja pe 8-16 (ovet suljetaan klo 15)
ke klo 8–18 (kello 16 jälkeen ainoastaan ajavarausvastaanotto)

Katso mahdolliset aukiolopoikkeukset. 

Käyntiosoitteet: 
Yrttipellontie 6, 90230 Oulu

Tuirantie 5, 90500 Oulu

Postiosoite: 
PL 13, 90015 Oulun kaupunki

Fax 08 555 5775 

Aikuisten mielenterveyspalvelujen kiireettömän ja jatkohoidon lähetteet toimitetaan osoitteeseen: Mielenterveyspalvelut, PL 13, 90015 Oulun kaupunki

Siirry palveluun mielenterveystalo.fi


Aikuisten ja nuorten mielenterveystalojen nettipalvelua voi käyttää nimettömänä ja ilman kirjautumista.

Palvelusta saa luotettavaa tietoa mielenterveys- ja päihdeasioista, apua oireen tai ongelman vakavuustason määrittelyyn sekä ohjausta sopiviin hoito- ja palvelupaikkoihin.

Ota yhteyttä kriisissä myös:

Oulun kaupungin perheneuvonta

Ev.lut. seurakunnan diakoniatyö

Oulun kriisikeskus

Oulun ensi- ja turvakoti

Traumaterapiakeskus
 

Järjestöt ja auttavat puhelimet:

AA

Hyvän Mielen talo

Klubitalo Pönkkä

Mielenvireys

Mielenterveysseura

Syömishäiriöliitto-SYLI ry

Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet ry

Järjestöjen tukea Oulussa

Mielenterveystalo