Mielenterveyskuntoutus

Mielenterveyskuntoutus tarkoittaa kuntouttavien palvelujen kokonaisuutta, jolla tuetaan mielenterveyskuntoutujan kuntoutumista ja itsenäistä selviytymistä.
Kuntoutumisen myötä kuntoutujan toimintatavat ja hänen itseensä kohdistamat asenteet, tunteet ja ajatukset muuttuvat suotuisammiksi.

Kuntoutusta ovat mm. erilaiset psykoterapiat, päivä- ja työtoiminnot, työhön valmennus ja muu ammatillinen kuntoutus,  asumispalvelut, mielenterveyskuntoutujien liikunnanohjaus, toimintaterapiat, kuntoutuskurssit, järjestötoiminnot jne.

Edellä on linkkejä Oulun kaupungin omiin kuntoutuspalveluihin. Usein mielenterveyskuntoutusta toteutetaan myös kaupungin ulkopuolisina julkisen sektorin palveluina,
yksityisinä palveluina tai järjestöissä (ks. mm. linkit oikealla) sosiaalisen hyvinvoinnin lähetteellä ja/tai maksusitoumuksella.

Kuntoutuksen palvelut koordinoidaan asiakkaalle hoidon rinnalle ja/tai jatkoksi yksilöllisen tarpeen mukaan perusterveydenhuollon tai psykiatrisen työryhmän ja asiakkaan yhteistyönä.