Asumispalvelut Asumispalvelut

Asumispalveluihin hakeudutaan hyvinvointikeskusten sosiaalityön tai erityisryhmien palveluohjauksen kautta. 

Koskivirran asumiskuntoutus

Koskivirran asumiskuntoutusyksikön tavoitteena on arvioida mielenterveyskuntoutujien asumisen tuen tarvetta sekä vahvistaa itsenäistä asumista tukevia arkielämän taitoja sekä toimintakykyä. Asumiskuntoutuspalvelu on lyhytaikaista palvelua, jonka aikana arvioidaan asiakkaan toimintakykyä, tuen ja palveluiden tarvetta sekä laaditaan yksilöllinen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma. Asiakkaat palaavat asumiskuntoutusjakson jälkeen asumaan omaan asuntoonsa tai siirtyvät pitkäaikaiseen asumispalveluun. Koskivirran asumiskuntoutusyksikkö sijaitsee Tuirassa monipuolisten palveluiden läheisyydessä. Asumiskuntoutusyksikössä on 14 paikkaa.

Koskivirtaan saavutaan joko psykiatrisen osaston tai avohoidon ohjaamana. Asiakkaaksi siirtyminen edellyttää sosiaalityön tekemää palvelupäätöstä.

AlliMarian asumiskuntoutus

AlliMarian asumiskuntoutuksen tavoitteena on arvioida mielenterveyskuntoutujien asumisen tuen tarvetta sekä vahvistaa itsenäistä asumista tukevia arkielämän taitoja sekä toimintakykyä. Asumiskuntoutuspalvelu on lyhytaikaista palvelua, jonka aikana arvioidaan asiakkaan toimintakykyä, tuen ja palveluiden tarvetta sekä laaditaan yksilöllinen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma. Asiakkaat palaavat asumiskuntoutusjakson jälkeen asumaan omaan asuntoonsa tai siirtyvät pitkäaikaiseen asumispalveluun. AlliMarian asumiskuntoutus tarjoaa lisäksi tuettua asumista sekä lyhytaikaista asumista (intervallijaksot).

AlliMarian asumiskuntoutus sijaitsee Höyhtyällä. Asumiskuntoutusyksikössä on 18 paikkaa, joista 3 on kohdennettu intervalliasiakkaille. 

Färinrannankoti

Färinrannankodissa järjestetään mielenterveyskuntoutujien palveluasumista. Lisäksi asumisyksikön yhteydessä järjestetään asumisen tukea itsenäisesti asuville mielenterveyskuntoutujille. Färinrannakoti sijaitsee Tuirassa. Asiakaspaikkoja on yhteensä 20.

Färinrannankodin tavoitteena on ohjata mielenterveyskuntoutujien asumista, ylläpitää ja kehittää asiakkaiden arkielämän taitoja sekä tukea heidän osallistumistaan yhteiskunnalliseen elämään.

Asumisen ohjaus

Ohjaajapalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää itsenäisesti asuvan asiakkaan psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja tukea häntä selviytymään asumisen ja arkielämän vaatimuksista.

Ohjaajapalvelut on tarkoitettua aikuisille mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, oman elämänsä hallinnassa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä.

Koskivirran asumiskuntoutus

 • Käyntiosoite work Koskitie 4, 90500 Oulu
 • Puhelin Tiimivastaava
  cell 044 703 6044
  Hoitajat
  cell 044 703 6037
  Palveluesimies Mikael Jurvelin
  cell 040 621 2984
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

AlliMarian asumiskuntoutus

 • Käyntiosoite work Allitie 1, 90150 Oulu
 • Puhelin Tiimivastaava
  cell 044 703 6071
  Hoitajat
  cell 044 703 6093
  Palveluesimies Mikael Jurvelin
  cell 040 621 2984
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Färinrannankoti

 • Käyntiosoite work Kangastie 2, 90500 Oulu
 • Puhelin Vastaava ohjaaja
  cell 044 703 6102
  Hoitajat
  cell 044 703 6103
  Palveluesimies Mikael Jurvelin
  work 040 621 2984
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Asumisen ohjauspalvelu

 • Puhelin Vastaava ohjaaja
  cell 050 366 6470
  Palveluesimies Mikael Jurvelin
  cell 040 621 2984
 • Ohjaajapalvelut on tarkoitettua aikuisille mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, oman elämänsä hallinnassa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.