Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Asumispalvelut

Asumispalveluihin hakeudutaan hyvinvointikeskusten sosiaalityön tai erityisryhmien palveluohjauksen kautta. 

Koskivirran asumiskuntoutus

Koskivirran asumiskuntoutusyksikön tavoitteena on arvioida mielenterveyskuntoutujien asumisen tuen tarvetta sekä vahvistaa itsenäistä asumista tukevia arkielämän taitoja sekä toimintakykyä. Asumiskuntoutuspalvelu on lyhytaikaista palvelua, jonka aikana arvioidaan asiakkaan toimintakykyä, tuen ja palveluiden tarvetta sekä laaditaan yksilöllinen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma. Asiakkaat palaavat asumiskuntoutusjakson jälkeen asumaan omaan asuntoonsa tai siirtyvät pitkäaikaiseen asumispalveluun. Koskivirran asumiskuntoutusyksikkö sijaitsee rauhallisella asuinalueella Kynsilehdossa. Asumiskuntoutusyksikössä on 16 paikkaa.

Koskivirran asumiskuntoutukseen saavutaan joko psykiatrisen osaston tai avohoidon ohjaamana. Asiakkaaksi siirtyminen edellyttää sosiaalityön tekemää palvelupäätöstä.

 

Färinrannan asumiskuntoutus

Färinrannan asumiskuntoutusyksikön tavoitteena on arvioida mielenterveyskuntoutujien asumisen tuen tarvetta sekä vahvistaa itsenäistä asumista tukevia arkielämän taitoja sekä toimintakykyä. Asumiskuntoutuspalvelu on lyhytaikaista palvelua, jonka aikana arvioidaan asiakkaan toimintakykyä, tuen ja palveluiden tarvetta sekä laaditaan yksilöllinen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma. Asiakkaat palaavat asumiskuntoutusjakson jälkeen asumaan omaan asuntoonsa tai siirtyvät pitkäaikaiseen asumispalveluun. Färinrannan asumiskuntoutusyksikkö sijaitsee Tuirassa monipuolisten palveluiden läheisyydessä. Asumiskuntoutusyksikössä on 16 asumisenarviopaikkaa sekä 2 intervallipaikkaa. 

Färinrannan asumiskuntoutukseen saavutaan joko psykiatrisen osaston tai avohoidon ohjaamana. Asiakkaaksi siirtyminen edellyttää sosiaalityön tekemää palvelupäätöstä.

Ohjaajapalvelu/mielenterveys

Aikuisille mielenterveyskuntoutujille tarjotaan kotiin annettavaa tukea ja ohjausta oman elämän hallintaan sekä asumisen onnistumiseen. Asiakkaan kotiin saatavan ohjauksen ja tuen tarve kartoitetaan sekä kuntoutuksen kesto ja määrä suunnitellaan yksilöllisesti. Lisäksi palvelua tarjotaan jälkihuollon piirissä oleville nuorille. Palvelu toteutetaan pääasiassa kotikäynnein ja sovituin tapaamisin.

Ohjauksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää omassa kodissa asuvan asiakkaan kokonaisvaltaista elämänhallintaa. Ohjauksella tuetaan asiakkaan itsenäisiä, heille mielekkäitä ja myönteisiä elämänvalintoja. Keskeisenä toiminta-ajatuksena on kuntoutujan omatoimisuuden ja itsenäisen vastuun ottamisen tukeminen elämänhallinnan eri osa-alueilla.

Asiakkuuden edellytyksenä on turvalliseen itsenäiseen asumiseen riittävä fyysinen ja psyykkinen terveys sekä asiakkaan halu ja kyky ottaa vastaan ohjausta.

Ohjaajapalveluun ohjaudutaan pääasiassa Erityisryhmien palveluohjauksen kautta. Osa asiakkaista ohjautuu palveluun aikuissosiaalityön tai lastensuojelun asiakasprosessien kautta.

 

Tuettu asuminen/mielenterveys

Aikuisille mielenterveyskuntoutujille tarjotaan kotiin annettavaa päivittäistä tukea ja ohjausta oman elämän hallintaan sekä asumisen onnistumiseen. Arjentaitojen ohjauksen, asiakkaan oman elämänhallinnan vahvistamisen sekä yhteiskuntaan kiinnittymisen tukemisen lisäksi palveluun voi sisältyä keveät hoitotyön tehtävät; esim. lääkehoito, jalkojenhoito, hoidon seuranta. Palvelua tarjotaan viikon jokaisena päivänä aamusta iltaan.

Koskivirran asumiskuntoutus

 • Käyntiosoite work Ajoporonkuja 5 A 12, 90650 Oulu
 • Puhelin Tiimivastaava
  cell 044 703 6044
  Hoitajat
  cell 044 703 6037
  Palveluesimies Mikael Jurvelin
  cell 040 621 2984
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Färinrannan asumiskuntoutus

 • Käyntiosoite work Kangastie 2, 90500 Oulu
 • Puhelin Tiimivastaava
  cell 044 703 6102
  Hoitajat
  cell 044 703 6093
  Palveluesimies Mikael Jurvelin
  cell 040 621 2984
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Ohjaajapalvelu / mielenterveys

Osoite
Hanhitie 15 A 2, 90150 Oulu

Puhelin
Tiimivastaava
050 366 6470
Palveluesimies Mikael Jurvelin
040 621 2984

 

Tuettu asuminen/mielenterveys

Osoite
Tuirantie 5, 90500 Oulu

Puhelin
Tiimivastaava
044 703 6071
Palveluesimies Mikael Jurvelin
040 621 2984