Asumispalvelut

Asumispalveluihin hakeudutaan hyvinvointikeskusten sosiaalityön tai erityisryhmien palveluohjauksen kautta. 

Koskivirran asumiskuntoutus

Koskivirran asumiskuntoutusyksikön tavoitteena on arvioida mielenterveyskuntoutujien asumisen tuen tarvetta sekä vahvistaa itsenäistä asumista tukevia arkielämän taitoja sekä toimintakykyä. Asumiskuntoutuspalvelu on lyhytaikaista palvelua, jonka aikana arvioidaan asiakkaan toimintakykyä, tuen ja palveluiden tarvetta sekä laaditaan yksilöllinen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma. Asiakkaat palaavat asumiskuntoutusjakson jälkeen asumaan omaan asuntoonsa tai siirtyvät pitkäaikaiseen asumispalveluun. Koskivirran asumiskuntoutusyksikkö sijaitsee Tuirassa monipuolisten palveluiden läheisyydessä. Asumiskuntoutusyksikössä on 14 paikkaa.

Koskivirtaan saavutaan joko psykiatrisen osaston tai avohoidon ohjaamana. Asiakkaaksi siirtyminen edellyttää sosiaalityön tekemää palvelupäätöstä.

Färinrannankoti

Färinrannankodissa järjestetään mielenterveyskuntoutujien palveluasumista. Lisäksi asumisyksikön yhteydessä järjestetään asumisen tukea itsenäisesti asuville mielenterveyskuntoutujille. Färinrannankoti sijaitsee Tuirassa. Asiakaspaikkoja on yhteensä 20.

Färinrannankodin tavoitteena on ohjata mielenterveyskuntoutujien asumista, ylläpitää ja kehittää asiakkaiden arkielämän taitoja sekä tukea heidän osallistumistaan yhteiskunnalliseen elämään.

Sosiaalinen kuntoutus/mielenterveys­asumispalvelut

Aikuisille mielenterveyskuntoutujille tarjotaan kotiin annettavaa tukea ja ohjausta oman elämän hallintaan sekä asumisen onnistumiseen. Asiakkaan kotiin saatavan ohjauksen ja tuen tarve kartoitetaan sekä kuntoutuksen kesto ja määrä suunnitellaan yksilöllisesti. Lisäksi palvelua tarjotaan jälkihuollon piirissä oleville nuorille. Palvelu toteutetaan pääasiassa kotikäynnein ja sovituin tapaamisin.

Ohjauksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää omassa kodissa asuvan asiakkaan kokonaisvaltaista elämänhallintaa. Ohjauksella tuetaan asiakkaan itsenäisiä, heille mielekkäitä ja myönteisiä elämänvalintoja. Keskeisenä toiminta-ajatuksena on kuntoutujan omatoimisuuden ja itsenäisen vastuun ottamisen tukeminen elämänhallinnan eri osa-alueilla.

Asiakkuuden edellytyksenä on turvalliseen itsenäiseen asumiseen riittävä fyysinen ja psyykkinen terveys sekä asiakkaan halu ja kyky ottaa vastaan ohjausta.

Mielenterveysasumispalveluiden sosiaaliseen kuntoutukseen ohjaudutaan pääasiassa Erityisryhmien palveluohjauksen kautta. Osa asiakkaista ohjautuu palveluun aikuissosiaalityön tai lastensuojelun asiakasprosessien kautta.

 

Koskivirran asumiskuntoutus

 • Käyntiosoite work Koskitie 4, 90500 Oulu
 • Puhelin Tiimivastaava
  cell 044 703 6044
  Hoitajat
  cell 044 703 6037
  Palveluesimies Mikael Jurvelin
  cell 040 621 2984
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Färinrannankoti

 • Käyntiosoite work Kangastie 2, 90500 Oulu
 • Puhelin Tiimivastaava
  cell 044 703 6102
  Hoitajat
  cell 044 703 6093
  Palveluesimies Mikael Jurvelin
  cell 040 621 2984
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Sosiaalinen kuntoutus / mielenterveys­asumispalvelut

 • Puhelin Tiimivastaava
  cell 050 366 6470
  Palveluesimies Mikael Jurvelin
  cell 040 621 2984
Tiedot esitetään hCard-muodossa.