Asumispalvelut - Mielenterveys - Terveyspalvelut - Terveyspalvelut - Oulun kaupunki

Asumispalvelut Asumispalvelut

Asumispalveluihin hakeudutaan palveluohjausyksikön kautta. 

Koskivirta

Koskivirran asumiskuntoutusyksikön tavoitteena on arvioida mielenterveyskuntoutujien asumisen tuen tarvetta sekä vahvistaa itsenäistä asumista tukevia arkielämän taitoja sekä toimintakykyä. Asumiskuntoutuspalvelu on lyhytaikaista palvelua, jonka aikana arvioidaan asiakkaan toimintakykyä, tuen ja palveluiden tarvetta sekä laaditaan yksilöllinen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma. Asiakkaat palaavat asumiskuntoutusjakson jälkeen asumaan omaan asuntoonsa tai siirtyvät pitkäaikaiseen asumispalveluun. Palveluun ohjaudutaan palveluohjausyksikön kautta.

Koskivirran asumiskuntoutusyksikkö sijaitsee Tuirassa monipuolisten palveluiden läheisyydessä. Asumiskuntoutusyksikössä on 14 paikkaa. 

Koskivirtaan saavutaan joko psykiatrisen osaston tai avohoidon ohjaamana. Asiakkaaksi siirtyminen edellyttää palveluohjausyksikön tekemää palvelupäätöstä.

Färinrannankoti

Färinrannankodissa järjestetään mielenterveyskuntoutujien palveluasumista. Lisäksi asumisyksikön yhteydessä järjestetään asumisen tukea itsenäisesti asuville mielenterveyskuntoutujille. Färinrannakoti sijaitsee Tuirassa. Asiakaspaikkoja on yhteensä 20.

Färinrannankodin tavoitteena on ohjata mielenterveyskuntoutujien asumista, ylläpitää ja kehittää asiakkaiden arkielämän taitoja sekä tukea heidän osallistumistaan yhteiskunnalliseen elämään.

AlliMarian palvelukoti

AlliMarian palvelukodissa tarjotaan mielenterveyskuntoutujille tehostettua yövalvottua palveluasumista , lyhytaikaista asumiskuntoutusta sekä tuettua asumista.

AlliMarian palvelukodissa mielenterveyskuntoutujia kuntoutetaan asumisen ja elämisen taidoissa, jotta he pystyvät entistä paremmin kiinnittymään yhteiskunnan arkielämän toimiin ja
elämään mahdollisimman itsenäistä elämää. Asumiskuntoutuksessa arvioidaan itsenäisessä asumisessa tarvittavaa tuen tarvetta sekä vahvistetaan arkielämän taitoja sekä toimintakykyä.

AlliMarian palvelukoti sijaitsee Höyhtyällä. Palvelukodissa on 20 asumispaikkaa, joista kaksi on kohdennettu intervalliasiakkaille. 
 

Koskivirran asumiskuntoutus

 • Käyntiosoite work Koskitie 4,
 • Puhelin Tiimivastaava cell 044 703 6044 Hoitajat cell 044 703 6037
 • Palveluesimies Mikael Jurvelin 040 621 2984
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Färinrannankoti

 • Käyntiosoite work Kangastie 2,
 • Puhelin Vastaava ohjaaja cell 044 703 6102 Hoitajat cell 044 703 6103
 • Palveluesimies Mikael Jurvelin 040 621 2984
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

AlliMarian palvelukoti

 • Käyntiosoite work Allitie 1,
 • Puhelin Tiimivastaava cell 044 703 6071 Hoitajat cell 044 703 6093 cell
 • Palveluesimies Mikael Jurvelin 040 621 2984
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Asumisen ohjauspalvelu

 • Puhelin Vastaava ohjaaja cell 050 366 6470 Palveluesimies Mikael Jurvelin cell 040 621 2984
 • Ohjaajapalvelut on tarkoitettua aikuisille mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, oman elämänsä hallinnassa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.