Oikomishoito Oulun kaupungin terveyskeskuksessa

Perustarkastusten yhteydessä tarkistetaan myös purenta ja tarvittaessa lapsi/nuori lähetetään oikomishoidon erikoishammaslääkärin vastaanotolle oikomishoidon tarpeen arvioon.

Ketä hoidetaan

Terveyskeskuksessa hoidetaan vain hankalimmat ja vaikeimmat purentavirheet Sosiaali- ja terveysministeriön laatiman ohjeen Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet (sivu 230) mukaisesti.

Kehittyvässä purennassa arvoltaan 7+ ja sitä vaikeammat purentavirheet hoidetaan terveyskeskuksessa. Lievemmät purentavirheet voi halutessaan hoidattaa omakustanteisesti yksityishammaslääkärin vastaanotolla.

Pelkästään hampaiden ahtaus (esim. alaetuhampaissa) tai hampaan/hampaiden kiertymät eivät riitä terveyskeskuksessa hoitoon pääsyyn. Terveyskeskuksessa ei myöskään tarjota esteettistä oikomishoitoa.

Oikomishoidon tavoite

Oikomishoidolla pyritään turvaamaan hampaiden puhkeaminen hammaskaarille, hammaskantoinen purenta ja leukojen normaali kasvu.

Muuta tärkeää tietoa

Oikomishoitoa ei voida tehdä, jos hampaiden kotihoito (harjaus ja puhdistus) ei ole kunnossa. Hampaissa ei saa myöskään olla kariesta (reikiä).

Oikomishoito kestää usein pitkään (vuosia) ja se vaatii vahvaa sitoutumista koko perheeltä. Oikomishoito ei ole pakollista ja tarjotusta hoidosta voi kieltäytyä.

Kuten hampaiden perushoito, myös oikomishoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Oikomiskojeista ei myöskään peritä hintaa. Mikäli kojeista ei asianmukaisesti huolehdita ja ne joudutaan sen vuoksi uusimaan, kojeen hinta peritään huoltajalta.

Siirry Instagramiin: https://www.instagram.com/suunterveysoulu/?hl=fi

Asiaa suun ja hampaiden terveydenhoidosta Instagramissa nimellä suunterveysoulu

Tervetuloa seuraamaan!