Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Osasto A1

Osaston erityisosaaminen painottuu psykogeriatristen potilaiden hoitoon. Pääosa osaston potilaista on ikäihmisiä, joilla on muistisairauksiin liittyviä käytösoireita. Osastolla hoidetaan myös muita potilasryhmiä.

Osasto on jaettu kolmeen tiimiin. Tiimien hoitajat toimivat näiden potilaiden omahoitajina. Näin pyrimme turvaamaan yksilöllisen hoidon. Osasto on jaettu väliseinällä kahteen osaan.

Teemme hyvää yhteistyötä potilaiden, omaisten ja kaikkien hoitoon osallistuvien kesken. Toivomme, että sovitte yhdyshenkilön, joka on ensisijaisesti yhteydessä hoitajiin ja välittää tiedon muille läheisille. Varmistakaa, että yhdyshenkilön puhelinnumero on potilasasiakirjoissa.

Vierailuajat klo 1316 ja 17.3019.

Osasto
044 703 5676

Palveluesimies
044 703 5675/Maarit Korpela

Fax 08 5584 5765