Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Osasto A3

Osaston erityisosaaminen painottuu potilaiden äkillisen sairauden tutkimukseen ja hoitoon. Osastolla hoidetaan myös muita potilasryhmiä, ja käytössämme on erityishoitoa vaativille potilaille valvontahuone, jossa voimme valvoa mm. potilaiden sydämen toimintaa. Hoitotyötä teemme kahdessa tiimissä.

Teemme hyvää yhteistyötä potilaiden, omaisten ja kaikkien hoitoon osallistuvien kesken. Toivomme, että sovitte yhdyshenkilön, joka on ensisijaisesti yhteydessä hoitajiin ja välittää tiedon muille läheisille. Varmistakaa, että yhdyshenkilön puhelinnumero on potilasasiakirjoissa.

Vierailuaika osastolla on klo 13.00 – 19.00

Osasto
044 703 5763

Palveluesimies
044 703 5682/Teija Husso

Fax 08 558 45766