Osasto B2

Kuntoutusosasto B2 tarjoaa hoitoa ja kuntoutusta potilaille, joiden toimintakyky on laskenut äkillisen sairauden tai trauman jälkeen. Osastolla hoidetaan myös muita potilasryhmiä.

Toipuminen äkillisestä sairaudesta vaatii yksilöllistä hoitoa ja kuntoutusta. Tätä teemme potilaan, omaisten ja henkilökunnan yhteistyöllä. Harjoittelua lisätään potilaan omien voimavarojen sallimissa rajoissa.

Tavoitteena on, että potilas saavuttaa mahdollisimman hyvän terveyden ja toimintakyvyn. Toivomme, että sovitte yhdyshenkilön, joka on ensisijaisesti yhteydessä hoitajiin ja välittää tiedon muille läheisille. Varmistakaa, että yhdyshenkilön puhelinnumero on potilasasiakirjoissa.

Vierailuaika osastolla on klo 13.00 – 19.00

Osasto
050 3166542

Palveluesimies
044 703 5666/Anitta Välitalo

Fax 08 558 45 651