Osasto B3

Osaston henkilöstö on erikoistunut ikääntyneiden potilaiden sairauksien tutkimuksiin, hoitoon ja tilan arviointiin. Osastolla suoritetaan myös vaativien tutkimusten valmisteluja. Henkilöstöllä on erityisosaamista alipainehaava- ja dialyysipotilaiden hoidosta.

Osasto on jaettu huoneittain kahteen tiimiin. Tiimien hoitajat toimivat näiden potilaiden omahoitajina. Näin pyrimme turvaamaan yksilöllisen hoidon.

Teemme hyvää yhteistyötä potilaiden, omaisten ja kaikkien hoitoon osallistuvien kesken. Toivomme, että sovitte yhdyshenkilön, joka on ensisijaisesti yhteydessä hoitajiin ja välittää tiedon muille läheisille. Varmistakaa, että yhdyshenkilön puhelinnumero on potilasasiakirjoissa.

Vierailuaika on kello 13– 19.

Osasto
050 316 6543

Palveluesimies
044 703 5640/Anna Rautiainen

Fax 08 55845642