Osasto G2 - Terveyspalvelut - Oulun kaupunki

Osasto G2 Osasto G2

Osaston erityisosaaminen painottuu äkillisesti sairastuneiden ja päihdetaustaisten potilaiden hoitoon. Osastolla hoidetaan myös muita potilasryhmiä.

Teemme hyvää yhteistyötä potilaiden, omaisten ja kaikkien hoitoon osallistuvien kesken. Toivomme, että sovitte yhdyshenkilön, joka on ensisijaisesti yhteydessä hoitajiin ja välittää tiedon muille läheisille. Varmistakaa, että yhdyshenkilön puhelinnumero on potilasasiakirjoissa.

Vierailuaika klo 13.00 – 19.00 tai erillisen sopimuksen mukaan

 

Osasto sijaitsee osoitteessa Kajaanintie 48 C.

Osasto, hoitajat 08 55862 992

Potilaspuhelin 0400 919 720

Palveluesimies 050 5556 004/Anne Aitta

Fax 08 5556 553