Osasto G3 - Terveyspalvelut - Oulun kaupunki

Osasto G3 Osasto G3

Osasto on sisätauti-geriatrinen osasto. Osastolla hoidetaan äkillistä sairaalahoitoa tarvitsevia ja erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevia potilaita. Osastolla hoidetaan myös muita potilasryhmiä.

Teemme hyvää yhteistyötä potilaiden, omaisten ja kaikkien hoitoon osallistuvien kesken. Toivomme, että sovitte yhdyshenkilön, joka on ensisijaisesti yhteydessä hoitajiin ja välittää tiedon muille läheisille. Varmistakaa, että yhdyshenkilön puhelinnumero on potilasasiakirjoissa.

Vierailuaika klo 13.00 – 19.00

Osasto sijaitsee osoitteessa Kajaanintie 48 C.

Hoitajat 08 5586 2994, numerossa soittorinki

Potilaspuhelin 040 659 2200

Osastonsihteeri 050 442 6650 arkisin klo 8-15

Palveluesimies 0400 172 090 / Seppänen Katariina

FAX 08 555 6563