Osasto G4

Osasto on geriatrinen arviointiosasto. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten kotona pärjäämisen edellytyksiä moniammatillisen geriatrisen arvioinnin keinoin. Arviointijaksolle tuleminen edellyttää lääkärin lähetteen.

Teemme hyvää yhteistyötä potilaiden, omaisten ja kaikkien hoitoon osallistuvien kesken. Toivomme, että sovitte yhdyshenkilön, joka on ensisijaisesti yhteydessä hoitajiin ja välittää tiedon muille läheisille. Varmistakaa, että yhdyshenkilön puhelinnumero on potilasasiakirjoissa.

Vierailuaika on klo 13.00 – 19.00.

Aukiolopoikkeukset

Osasto sijaitsee osoitteessa Kajaanintie 48 C.

Hoitajat 08 5586 2995, numerossa soittorinki.

Potilaspuhelin 050 385 5674

Osastonsihteeri 050 316 6539 arkisin klo 8-15

Palveluesimies 040 750 5542 / Keijo Kekkonen

FAX 08 555 6567