Osasto H2 - Terveyspalvelut - Oulun kaupunki

Osasto H2 Osasto H2

Osaston erityisosaaminen painottuu potilaiden äkillisen sairauden tutkimukseen ja hoitoon. Osastolla hoidetaan myös muita potilasryhmiä.

Osasto on jaettu toiminnallisesti kahteen tiimiin. Tiimien hoitajat toimivat näiden potilaiden omahoitajina. Näin turvaamme yksilöllisen hoidon.

Teemme hyvää yhteistyötä potilaiden, omaisten ja kaikkien hoitoon osallistuvien kesken. Toivomme, että sovitte yhdyshenkilön, joka on ensisijaisesti yhteydessä hoitajiin ja välittää tiedon muille läheisille. Varmistakaa, että yhdyshenkilön puhelinnumero on potilasasiakirjoissa.

Vierailuaika on klo 13.00 – 19.00 tai sopimuksen mukaan.

Osasto sijaitsee osoitteessa Kajaanintie 48 C.

Yhteystiedot

Osasto, hoitajat 08 55862 993

Potilaspuhelin 040 6212 192

Palveluesimies 050 5556 004/Anne Aitta

Fax. 08 5556 560