Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Osasto H2

Osaston erityisosaaminen painottuu potilaiden äkillisen sairauden tutkimukseen ja hoitoon. Osastolla hoidetaan myös muita potilasryhmiä.

Osasto on jaettu toiminnallisesti kahteen tiimiin. Tiimien hoitajat toimivat näiden potilaiden omahoitajina. Näin turvaamme yksilöllisen hoidon.

Teemme hyvää yhteistyötä potilaiden, omaisten ja kaikkien hoitoon osallistuvien kesken. Toivomme, että sovitte yhdyshenkilön, joka on ensisijaisesti yhteydessä hoitajiin ja välittää tiedon muille läheisille. Varmistakaa, että yhdyshenkilön puhelinnumero on potilasasiakirjoissa.

Vierailuaika on klo 13.00 – 19.00 tai sopimuksen mukaan.

Osasto sijaitsee osoitteessa Kajaanintie 48 C.

Hoitajat 08 5586 2993, numerossa soittorinki

Potilaspuhelin 040 621 2192

Osastonsihteeri 050 381 6636 arkisin klo 8-15

Palveluesimies 040 017 2090 / Anne Kaattari

FAX 08 555 6560