Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Osasto G3

Osaston erityisosaaminen painottuu äkillisesti sairastuneiden ja päihdetaustaisten potilaiden hoitoon. Osastolla hoidetaan myös muita potilasryhmiä.

Teemme hyvää yhteistyötä potilaiden, omaisten ja kaikkien hoitoon osallistuvien kesken. Toivomme, että sovitte yhdyshenkilön, joka on ensisijaisesti yhteydessä hoitajiin ja välittää tiedon muille läheisille. Varmistakaa, että yhdyshenkilön puhelinnumero on potilasasiakirjoissa.

Vierailuaika klo 13.00 – 19.00 tai erillisen sopimuksen mukaan

Aukiolopoikkeukset

Osasto sijaitsee osoitteessa Kajaanintie 48 C.

Hoitajat 08 5586 2994, numerossa soittorinki

Potilaspuhelin 040 659 2200

Osastonsihteeri 050 381 6451 arkisin klo 8-15

Palveluesimies 050 555 6004 / Tuukka Ervasti

FAX 08 5572328