Asumispalvelut - Päihteet ja muut riippuvuudet - Terveyspalvelut - Terveyspalvelut - Oulun kaupunki

Asuminen Asuminen

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumisyksiköihin hakeudutaan erityisryhmien palveluohjauksen kautta. 

Koskivirta

Koskivirran asumiskuntoutusyksikössä annetaan tukea mielenterveyskuntoutujien itsenäiseen asumiseen sekä vahvistetaan arkielämän taitoja ja toimintakykyä. Asumiskuntoutuspalvelu on lyhytaikaista palvelua, jonka aikana laaditaan yksilöllinen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma. Asiakkaat palaavat asumiskuntoutusjakson jälkeen asumaan omaan asuntoonsa tai siirtyvät pitkäaikaiseen asumispalveluun.

Koskivirran asumiskuntoutusyksikkö sijaitsee Tuirassa monipuolisten palveluiden läheisyydessä. Asumiskuntoutusyksikössä on 14 paikkaa. Koskivirtaan saavutaan joko psykiatrisen osaston tai avohoidon ohjaamana. Asiakkaaksi siirtyminen edellyttää palveluohjausyksikön tekemää palvelupäätöstä.

Färinrannankoti

Färinrannankoti on palveluasumismuoto mielenterveyskuntoutujille. Lisäksi asumisyksikössö tuetaan itsenäisesti asuvia mielenterveyskuntoutujia. Färinrannakoti sijaitsee Tuirassa, ja asiakaspaikkoja on yhteensä 20.  Färinrannankodissa ohjataan mielenterveyskuntoutujien asumista ja kehitetään asiakkaiden arkielämän taitoja sekä tuetaan heidän osallistumistaan yhteiskunnalliseen elämään.

AlliMarian palvelukoti

AlliMarian palvelukodissa tarjotaan mielenterveyskuntoutujille tehostettua yövalvottua palveluasumista, lyhytaikaista asumiskuntoutusta sekä tuettua asumista.

AlliMarian palvelukodissa mielenterveyskuntoutujia kuntoutetaan asumisen ja elämisen taidoissa, jotta he pystyvät entistä paremmin kiinnittymään yhteiskunnan arkielämän toimiin ja
elämään mahdollisimman itsenäistä elämää. Asumiskuntoutuksessa arvioidaan itsenäisessä asumisessa tarvittavaa tuen tarvetta sekä vahvistetaan arkielämän taitoja sekä toimintakykyä.

AlliMarian palvelukoti sijaitsee Höyhtyällä. Palvelukodissa on 20 asumispaikkaa, joista kaksi on kohdennettu intervalliasiakkaille. 

Kenttätien palvelukeskus

Kenttätien palvelukeskuksessa järjestetään päihdeasiakkaalle tai muulle asunnottomalle asiakkaalle inhimillinen perusasuminen, kuntoutetaan häntä ja luodaan edellytykset normaaliin elämään ja asumiseen. Asiakaspaikkoja palvelukeskuksessa on yhteensä 38, joista asunto-osaston paikkoja on 19. Yhteismajoituspaikkoja on miehille 14 ja naisille 5 paikkaa. Yhdessä asunnossa on invamitoitus.

Osoite: Nahkatehtaankatu 7 90130 Oulu
Puhelin: 08 557 2376, Vastaava ohjaaja 044 703 6078, Palveluesimies Katja Karppinen 044 703 6170

Timosenkoti

Timosenkodissa kuntoutetaan päihteidenkäytöstä johtuvista syistä sairastuneita asiakkaita heidän arkielämän taitojensa kohentamiseksi tai ylläpitämiseksi. Timosenkodissa tarjotaan päihdekuntoutujien yövalvottua, tehostettua palveluasumista. Asiakaspaikkoja on 18. Useimmat asunnot ovat yhden hengen huoneita ja lisäksi asukkailla on käytössään yhteistilat.

Osoite: Timosenkoskentie 70.
Puhelin: 044 703 6175, Vastaava ohjaaja 044 703 6174, Palveluesimies Katja Karppinen 044 703 6170.

Erityisryhmien palveluohjaus

  • Käyntiosoite work Vanhantullinkatu 4, 2. krs, 90100 Oulu
  • Puhelin Erityisryhmien palvelupuhelin cell 044 703 5275 klo 9–11 ja 12-15
  • Aukioloajat Arkisin klo 9–11 ja 12–15
  • Palveluita jo saavat vammaispalvelu- ja mielenterveysasiakkaat voivat soittaa omalle työntekijälleen ke 10–11 ja kehitysvamma-asiakkaiden asioissa ma ja to klo 10-11.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Asumisen ohjauspalvelu

  • Puhelin Vastaava ohjaaja cell 050 366 6470 Palveluesimies Mikael Jurvelin cell 040 621 2984
  • Ohjaajapalvelut on tarkoitettua aikuisille mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, oman elämänsä hallinnassa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tutustu myös tuki- ja ohjauspalveluihin sekä asumisneuvontaan.