Päihdeasumispalvelut

Asumispalveluihin hakeudutaan hyvinvointikeskusten sosiaalityön tai erityisryhmien palveluohjauksen kautta.

Kenttätien palvelukeskuksen tilapäismajoitukseen voit hakeutua myös itsenäisesti ilman ennakkoilmoitusta.
 

Kenttätien palvelukeskus

Kenttätien palvelukeskuksessa järjestetään päihdeasiakkaalle tai muulle asunnottomalle asiakkaalle inhimillinen perusasuminen, kuntoutetaan häntä ja luodaan edellytykset normaaliin elämään ja asumiseen. Asiakaspaikkoja palvelukeskuksessa on yhteensä 38, joista asunto-osaston paikkoja on 19. Yhteismajoituspaikkoja on miehille 14 ja naisille 5 paikkaa. Yhdessä asunnossa on invamitoitus.

 

Tukiasuminen

Päihdekuntoutujalle tarjotaan tukiasumista sekä tukiasumiseen saatavaa ohjausta, tukea ja neuvontaa yleensä muutaman kerran viikossa. Tukiasumisen tavoitteena on asiakkaan pääseminen asumaan normaaliin asuntokantaan yksilöllisen aikataulun mukaisesti. Joidenkin asiakkaiden kohdalla tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen siten, että tukiasunnossa asuminen sujuisi mahdollisimman omaehtoisesti. Tukiasumiseen hakeudutaan Kenttätien palvelukeskuksen kautta. Tukiasuntoja on seitsemän, joista kaksi on kaksiota ja viisi yksiötä.

Sosiaalinen kuntoutus

Päihdekuntoutujille, asunnottomille ja asunnottomuusuhan alla oleville henkilöille tarjotaan tukea ja ohjausta oman elämän hallinnassa ja asumisen onnistumisessa. Asiakkaan kotiin saatavan ohjauksen ja tuen tarve kartoitetaan, kuntoutuksen kesto ja määrä suunnitellaan yksilöllisesti. Palvelu toteutetaan pääasiassa kotikäynnein ja sovituin tapaamisin.

Tavoitteena on asunnottomuuden riskitekijöiden vähentäminen, arjenhallinnan ja itsenäisen elämän mahdollistuminen sekä yhteiskuntaan kiinnittyminen. Tavoitteena on lisäksi ylläpitää ja edistää asiakkaan toimintakykyä, jotta hän pystyisi asumaan omassa kodissaan peruspalveluiden turvin mahdollisimman itsenäisesti.

Asiakkuuden edellytyksenä on turvalliseen itsenäiseen asumiseen riittävä fyysinen ja psyykkinen terveys sekä asiakkaan halu ja kyky ottaa vastaan ohjausta.

Päihdeasumispalveluiden sosiaaliseen kuntoutukseen hakeudutaan oman sosiaalityöntekijän tai Kenttätien palvelukeskuksen kautta.

Kenttätien palvelukeskus

Käyntiosoite
Nahkatehtaankatu 7
, 90130 Oulu

Puhelin
Kenttätien palvelukeskus
08 557 2376
Tiimivastaava
044 703 6174

Palveluesimies Katja Karppinen
044 703 6170

Sosiaalinen kuntoutus

Käyntiosoite
Nahkatehtaankatu 7
, 90130 Oulu

Puhelin
Palveluesimies Katja Karppinen
044 703 6170

 

Tutustu asumisneuvontaan.