Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Pitkäaikaissairauksien hoito terveysasemilla

Pitkäaikaissairaiden (mm. diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, astma, reuma) hoidossa tavoitteena on hyvä hoitotasapaino, jonka toteutumisessa oma aktiivisuus on tärkeää.

Valmistautuminen seurantakäynnille

Seurantakäynnille voi varata ajan soittamalla omalle terveysasemalle. Sairaanhoitaja arvioi tilanteesi hoitosuunnitelman perusteella ja antaa ajan tarvittaessa sairaanhoitajalle tai lääkärille.

Vastaanotolle valmistauduttaessa kirjataan kotimittaustulokset (verensokerin ja verenpaineen mittaaminen, pef-seuranta astmaatikoilla) terveysasemalta saatujen ohjeiden mukaisesti Oulun Omahoitopalveluun, www.oulunomahoito.fi, tai seurantavihkoon.

Vastaanotolle otetaan mukaan seurantamittauslaitteet (verensokeri-, verenpaine- ja pef-mittari) ja etukäteen täytetty hyvinvointilomake (täytettävä ja tulostettava pdf). Hyvinvointilomake auttaa pohtimaan omaa tilannetta ja huomaamaan muutostarpeita omissa elintavoissa, joista keskustellaan hoitajan kanssa vastaanotolla.

Ennen vastaanottokäyntiä tulee käydä laboratoriokokeissa, jotta vastaukset ovat käytettävissä vastaanotolla. Laboratoriolähete on kirjoitettu valmiiksi edellisellä seurantakäynnillä. Varaa aika tutkimuksiin Nordlabin kautta. Mikäli lähetettä ei ole valmiina, voi Omahoitopalvelun kautta laittaa viestin tai soittaa asiasta omalle terveysasemalle.

Vastaanotolla

Vastaanotolla käydään keskustelua myös hyvinvointilomakkeen pohjalta, jolloin on mahdollista saada ohjausta ja neuvontaa elintapoihin liittyen, sekä mahdolliset yhteystiedot tarvittaviin palveluihin kuten sosiaalipalveluihin.  

Lisäksi saat tietoa terveyspalveluiden järjestämistä ryhmistä, järjestöjen toiminnasta ja liikuntaryhmistä. Ryhmissä on mahdollisuus tavata samassa elämäntilanteessa olevia tai samaa sairautta sairastavia, joiden vertaistuki on tärkeää. Osallistuminen kannattaa aina.

Vastaanotolla laaditaan yhdessä hoitajan tai lääkärin kanssa hoitosuunnitelma, joka annetaan mukaan vastaanotolta lähtiessä. Hoitosuunnitelmaan kirjoitetaan yhdessä sovitut tavoitteet hoidon toteuttamiseksi, keinot miten tavoitteisiin pyritään sekä seuraavan seurantakäynnin ajankohta. Hoitosuunnitelmaa päivitetään aina seuraavilla seurantakäynneillä.

Oulun Omahoitopalvelu on hyvä väline oman sairauden seurannassa. Omahoitopalveluun voi mm. tallentaa kotimittausten tulokset (verensokeri, verenpaine, pef-mittaukset) ja saada palautetta niistä, lähettää viestejä terveysasemalle ja saada tukea omaan tilanteeseensa ja sairautensa hoitamiseen, nähdä laboratoriotulokset ja tehdä ajanvarauksia. Mikäli ei ole käytettävissä tietokonetta, sovitaan hoitajan kanssa kotimittaustulosten kirjaamisesta seurantavihkoon, yhteydenpidosta sekä laboratorio- ja vastaanottoaikojen varaamisesta puhelimitse. Lue lisää Omahoitopalvelusta www.ouka.fi/omahoito.

Duodecim Omahoito tarjoaa hyödyllistä sairaus- ja riskitekijäkohtaista tietoa kotona tapahtuvan hoidon avuksi.

Duodecim Omahoito

Täytä ja tulosta hyvinvointilomake

Järjestöjen tukea 

Reumahoitajan vastaanoton ajanvaraus Omahoidosta

Voit varata ajan reumahoitajan vastaanotolle, kun sinulla on diagnoosi tulehduksellisesta reumasairaudesta tai olet aloittamassa itsepistettävää reumalääkettä. Voit varata ajan myös, jos sinulla on ongelmia reumalääkkeiden kanssa, nivelongelmia, KELA:n hoitotukiasioissa ja apuvälineasioissa.

>>Varaa aika reumahoitajan vastaanotolleSiirry asiointipalveluun