Siirry suoraan sisältöön

Puheterapia Puheterapia

Puheterapiassa parannetaan asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä.
Puheterapeutti työskentelee seuraavien osa-alueita koskevien vaikeuksien parissa:

•    vuorovaikutus ja kommunikaatio
•    puhe
•    kieli
•    ääni
•    lukeminen ja kirjoittaminen
•    syöminen ja kuolaaminen
•    nieleminen
•    suun motorinen toiminta

Puheterapiaan hakeutuminen

Puheterapeutin tavoittaa puhelinaikoina tiistaisin ja torstaisin klo 12–13. Voit varata ajan tai keskustella puheterapiaan liittyvistä asioista. 

Lapset tulevat puheterapeutin tutkimuksiin yleensä lastenneuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Perheeseen otetaan yhteyttä joko puhelimitse tai kirjeitse. Lapsen vanhemmat voivat ottaa myös suoraan yhteyttä oman alueen puheterapeuttiin.
Puheterapeutit hoitavat myös aikuisia, joille on tullut nielemisen, puheen, kielen tai äänen häiriöitä. Taustalla voi olla mm. aivoverenkiertohäiriöitä tai eteneviä neurologisia sairauksia. Asiakas voi ottaa itse yhteyttä puheterapeuttiin, tai vastaanotolle kutsutaan lääkärin tekemällä lähetteellä.

Puheterapiapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Oulun kaupungin puheterapiapalvelut sijaitsevat Kontinkankaan hyvinvointikeskuksessa, Haukiputaan hyvinvointikeskuksessa, Kiimingin hyvinvointikeskuksessa, Ylikiimingin hyvinvointipisteessä ja Oulunsalon terveysasemalla.

Puheterapeuttien yhteystiedot

Puhelinaika tiistaisin ja torstaisin klo 12-13

Vastaava puheterapeutti

Raija Väisänen
p. 044-7036625

Lasten puheterapia

Kontinkangas hyvinvointikeskus
Kajaanintie 46 A, 2 krs.
Puhelinnumerot asuinalueittain:

Höyhtyä ja Keskusta 044 703 5839    
Kontinkangas ja Maikkula 044 703 5844    
Kaakkuri, Oulunlahti ja Metsokangas 044 703 5842  
Rajakylä 044 703 6625    
Kaijonharju, Kuivasjärvi ja Ritaharju 044 703 5835  
Myllyoja ja Jääli 044 703 5829    
Tuira ja Koskela 044 703 5830 ja 050 346 2384

Oulunsalo
Kauppiaantie 10    
puh 050 316 9115

Haukipudas
Simppulantie 15
050 566 6719        
050 566 5913    

Kiiminki ja Yli-Ii
Terveystie 3
044 703 5838     

Ylikiiminki
Vesaisenlinnantie 2
044 703 5838     

Aikuisten puheterapia

Oulun kaupunginsairaala
Kiviharjuntie 5 C, 2. krs
044 703 6634    
044 703 6635     
040 184 3950    

Oulunsalo
Kauppiaantie 10
050 316 9115    

Haukipudas
Simppulantie 15
050 566 6719    
050 566 5913    

Kiiminki
Terveystie 3, Kiiminki
044 703 5838

Ylikiiminki
Vesaisenlinnantie 2
044 703 5838

Puheterapiaan hakeutumisen syyt

Äännevirheet ovat lievimpiä ja tunnetuimpia puheen häiriöitä. Yksittäisiä äännevirheitä hoidetaan rajoitetusti joko yksilö- tai ryhmäohjauksessa.

Viivästyneestä kielellisestä kehityksestä on kyse, jos lapsi ei puhu yksittäisiä sanoja 2-vuotiaana tai lauseita 3-vuotiaana. Lapsella saattaa olla myös vaikeuksia ymmärtää kuulemaansa puhetta.

Kielellinen erityisvaikeus (dysfasia) tarkoittaa lapsen kielenkehityksen erityisvaikeutta, mikä ilmenee puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen alueella.

Änkytys on puheen sujuvuuden häiriö. Toisinaan puhetta opetteleva lapsi voi takerrella puheessaan ja toistella sanoja. Jos lapsen puhe jatkuu sujumattomana pidempään, käynti puheterapeutilla on tarpeen.

Kuulovamma aiheuttaa lapselle vaikeusasteen mukaan äännevirheitä, puheen kehityksen viivästymistä tai vaikea-asteisena estää koko puhutun kielen kehittymisen. Kuulovammaisten kieli on viittomakieli.

CP-vammaisen ihmisen puheenkehitys viivästyy tai vaikeutuu puhetta estävän motorisen häiriön vuoksi.

Kehitysvammaisten ihmisten puheen ja kielen vaikeudet ovat yhteydessä henkilön kokonaiskehityksen tasoon. Lisäksi henkilöllä saattaa olla muita erityisvaikeuksia.

Autistisella lapsella on ongelmia vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiotaidoissa.

Suulakihalkioisen lapsen hoidossa puheterapia on osa kokonaishoitoa.

Afasia on aivojen hermokudoksen vaurioitumisesta johtuva kielellinen häiriö, joka voi liittyä kielelliseen ajatteluun, puheen ymmärtämiseen, puhumiseen, lukemiseen ja kirjoittamiseen. Myös laskeminen ja kellonaikojen ilmaiseminen/ymmärtäminen voivat häiriintyä.

Dysartriasta on kyse silloin, kun puhe on epäselvää puhumiseen tarvittavien lihasten koordinointivaikeuksien vuoksi. Dysartrisen henkilön kielikyky on muuten säilynyt (ymmärtää puhetta, sanat löytyvät), mutta puhe on epäselvää.

Dysfagia tarkoittaa nielemishäiriötä, minkä vuoksi ruuan pureskelu, ruokapalan kuljetus suussa ja nielemisen aloittaminen voivat vaikeutua. Ruoka saattaa myös kulkeutua ns. väärään kurkkuun ja ruokaillessa yskittää.

Äänihäiriö on kyseessä, kun ääni ei kestä, on liian hiljainen, käheä tai sen sävy on häiritsevä. Äänihäiriöiden syntyyn voivat vaikuttaa sekä yksilölliset että työperäiset tekijät.

Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeutta pyritään ennaltaehkäisemään puheterapeuttisin keinoin.
Korvaavia kommunikointimenetelmiä tarvitaan, kun kommunikaatio ei toimi puheen avulla. Näitä ovat mm. viittomat, kuvasymbolijärjestelmät sekä tekniset apuvälineet. Vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjaus on osa puheterapiaa. Tämä tukee edistymistä ja kuntoutumista.

Hyödyllisiä linkkejä

Aivoliitto ry
Aivoliitto tukee aivoverenkiertohäiriöön sairastaneita sekä niitä lapsia ja nuoria, joilla on kielellinen erityisvaikeus.
Papunet.net
Sivusto puhevammaisuudesta ja selkokielestä.
Suomen änkyttäjien yhdistys ry
Yhdistys edistää änkyttäjien keskinäistä yhteydenpitoa, helpottaa änkyttävien ihmisten elämää ja toimii heidän edunvalvojanaan.
 

 • Palveluesimies Leena Aho
  p. 044 703 6581
  Kuntoutussuunnittelijat
  p. 044 703 6612, lapset ja nuoret, sekä työikäiset
  p. 044 703 6619, ikääntyneet
  p. 044 703 6584, veteraanit ja ikääntyneet
Tiedot esitetään hCard-muodossa.