Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Seksuaaliterveysneuvonta

Tältä sivulta löydät tietoa seksuaalineuvonnasta, seksuaaliväkivallasta, raskauden ehkäisystä, maksuttomasta ehkäisystä 16-20-vuotiaille, raskauden keskeyttämisestä ja seksitaudeista.

Hyödyllisiä linkkejä

Lapsen kehotunnekasvatus -verkkokurssi (hyvakysymys.fi)

Tyttöjen Talo Oulu (vuolleoulu.fi)

Poikien Talo Oulu (vuolleoulu.fi)

Naistalo (terveyskyla.fi)

Miestalo (terveyskyla.fi)

Sateenkaariperheet ry

Seksuaalisuuden omahoito (Mielenterveystalo.fi)

Tietoiseksi-hanke

Oulun SETA ry

Sexpo

Hivpoint

Byströmin Ohjaamo

Vaitiolovelvollisuus

Oulun kaupungin terveydenhuollon henkilökuntaa ja lääkäreitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Myös alaikäisellä, joka ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, on oikeus kieltää hoitoaan tai terveydentilaansa koskevien tietojen antaminen huoltajilleen.

Neuvolat ja terveysneuvonta toimivat supistetusti

Voit varata ajan lapsesi määräaikaistarkastukseen 1½-6 vuotiaille Oulun omahoidon kautta tai puhelimitse 08 558 44356.