Seksuaaliterveysneuvonta

Tältä sivulta löydät tietoa seksuaalineuvonnasta, seksuaaliväkivallasta, raskauden ehkäisystä, maksuttomasta ehkäisystä 16-20-vuotiaille, raskauden keskeyttämisestä ja seksitaudeista.

Hyödyllisiä linkkejä

Lapsen kehotunnekasvatus -verkkokurssi (hyvakysymys.fi)

Tyttöjen Talo Oulu (vuolleoulu.fi)

Poikien Talo Oulu (vuolleoulu.fi)

Naistalo (terveyskyla.fi)

Miestalo (terveyskyla.fi)

Sateenkaariperheet ry

Seksuaalisuuden omahoito (Mielenterveystalo.fi)

Tietoiseksi-hanke

Oulun SETA ry

Sexpo

Hivpoint

Byströmin Ohjaamo

Vaitiolovelvollisuus

Oulun kaupungin terveydenhuollon henkilökuntaa ja lääkäreitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Myös alaikäisellä, joka ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, on oikeus kieltää hoitoaan tai terveydentilaansa koskevien tietojen antaminen huoltajilleen.

Neuvolat ja terveysneuvonta toimivat supistetusti

Neuvolat, kouluterveydenhuolto ja terveysneuvonta (mm. ehkäisyneuvonta, maksuton ehkäisy, seksuaalineuvonta) toimivat Oulussa supistetusti koronavirustilanteen takia. Neuvoloiden ja terveysneuvonnan ajanvaraus vain puhelimitse: p. 08 558 44356.

Äitiysneuvolat palvelevat käyntien osalta ennallaan.

Lastenneuvolapalvelut tarjotaan 0-18 kuukauden ikäisille. Lisäksi turvataan kansallisen rokotusohjelman toteutuminen sekä laajat terveystarkastukset 4-vuotiaille.