Suun ja hampaiden terveystarkastukset

Hampaiden terveystarkastuksissa selvitetään suun terveydentila hoidon tarve sekä tehdään tarvittaessa henkilökohtainen terveyssuunnitelma. Jos suu ja hampaat ovat terveet, tarkastusta ei tarvita vuosittain.

Lasta odottavat vanhemmat

Suun terveys on tärkeä asia lasta odottaville. Ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat voivat varata ajan maksuttomaan hoidon tarpeen arviointiin suuhygienistin vastaanotolle. Muidenkin kuin ensimmäistä lastaan odottavien kannattaa tarkastuttaa hampaansa säännöllisesti.

Alle kouluikäiset

Alle kouluikäisille järjestetään suuhygienistin tai hammashoitajan tekemiä terveystarkastuksia ja tarpeen mukaisesti hammaslääkärin tutkimuksia.

Koululaiset

Koululaisille tehdään hampaiden tarkastuksia suuhygienistillä ja tarpeen mukaan hammaslääkärin terveystarkastuksia. Lapselle tai nuorelle, jolla on erityinen riski sairastua suusairauksiin, järjestetään tehostettua hoitoa. Kutsu tarkastukseen lähetetään kaikille alle 18-vuotiaille.

Opiskelijat

Opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetuilla opiskelijoilla on mahdollisuus suun terveystarkastukseen. Hoito on maksullista yli 18-vuotiaille. Suuhygienisti tekee suun terveystarkastuksen ja antaa terveysneuvontaa. Tarvittaessa varataan aika hammaslääkärille. 

Aikuiset

Aikuiset voivat hakeutua suun ja hampaiden tarkastukseen soittamalla suun terveydenhuollon ajanvarausnumeroon 08 5584 6430. Hoidon päättyessä määritellään yksilöllinen tarkastusväli. Terveille aikuisille riittää tarkastus 2–3 vuoden välein.

Ikääntyneet

Ikääntyneen on hyvä tarkastuttaa suu ja hampaat säännöllisesti. Yli 75-vuotiaat pääsevät suun terveydenhoitoon jonottamatta. Suun terveydenhuollon henkilökunta käy myös hoiva- ja vuodeosastoilla sekä palvelu- ja toimintakeskuksissa. Käynneillä tehdään pieniä toimenpiteitä sekä neuvotaan muuta henkilöstöä suun terveyteen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa potilas ohjataan hammaslääkärin vastaanotolle.

Lataa esite hampaiden kotihoidosta!