Ryhmät

Vertaistuki- ja keskusteluryhmät on tarkoitettu kaikille oululaisille, ja ne ovat maksuttomia. Ryhmiin haetaan tulostettavalla kaavakkeella, jonka voi saada myös omalta terveysasemalta. Hakemuksen voi palauttaa omalle terveysasemalle. Mukaan mahtuville ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Depressioryhmästä taitoja elämänhallintaan

Ryhmässä ehkäistään ja katkaistaan stressin, uupumuksen ja masennuksen muodostamaa kierrettä. Ryhmässä opiskellaan masennuksen ehkäisy- ja itsehoitotaitoja ja lisätään tietoisuutta omista voimavaroista, mielialoista ja taidoista vaikuttaa niihin. Depressioryhmään ohjaudutaan oman terveysaseman psykiatrisen sairaanhoitajan kautta. Ryhmä kokoontuu 8–9 kertaa viikoittain, ja ryhmässä on 6–8 osallistujaa.

Vertaistukiryhmä tyypin 2 diabetekseen sairastuneille

Ryhmä on tarkoitettu 25–65-vuotiaille oululaisille ja Oulussa asuville opiskelijoille, jotka ovat sairastuneet tyypin 2 eli aikuistyypin diabetekseen viimeisen vuoden aikana. Ryhmässä käsitellään diabetesta sairautena, sen hoitoa ja elämäntapojen vaikutusta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ryhmäohjelmaan kuuluvat terveystietoluennot, joissa asiantuntijat luennoivat edellä mainituista asioista. Tavoitteena ovat sairauden hyväksyminen ja hyvä hoitomyönteisyys sekä omaan hoitoonsa sitoutuminen.

ITE-ryhmä

ITE-ryhmä tarjoaa vertaistukea niille yli 65-vuotiaille oululaisille, jotka haluavat elämäntapamuutoksilla esim. pudottaa painoa, ennaltaehkäistä tai alentaa kohonneita rasva-, verenpaine- ja verensokeriarvoja. Ryhmässä elämäntapoihin ja terveyteen liittyvää asiatietoa setvitään yhdessä. Jokainen tuo keskusteluun omat kysymyksensä ja ratkaisunsa, kehittymishaasteensa ja -tavoitteensa, innostumisensa ja lannistumisensa. 10 euron ITE-ryhmäaineistopaketti lunastetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla.
 
KunnonLähde
johanna.heikkinen(at)ouka.fi
044 703 5881

Painonhallintaryhmä

Ryhmä on tarkoitettu 25–65-vuotiaille oululaisille ja Oulussa asuville opiskelijoille, joiden painoindeksi (BMI) on >40. Ryhmien tarkoituksena on jakaa vertaistukea ja tietoa painonhallintaan liittyvissä asioissa. Menetelminä ovat keskustelut ja erilaiset liikunnalliset kokemukset. Myös ryhmällä on mahdollisuus vaikuttaa sisältöihin. Tavoitteena ovat pysyvät elämäntapamuutokset.

Taitolajiryhmä alkoholinkäytöstään huolestuneille

Tavoitteena on vahvistaa osallistujien motivaatiota ja tavoitteellista toimintaa oman alkoholinkäytön hallitsemiseksi, purkaa muutoksen esteitä sekä saada käyttöön omat voimavarat ongelman ratkaisemiseksi. Ryhmässä saat tukea toisilta osallistujilta ja ohjaajalta muutoksen toteuttamiseen. Osallistujat esiintyvät ryhmässä etunimin. Ryhmässä on enintään 5–6 osallistujaa. Ohjelmassa on kolme 1,5 tunnin mittaista kokoontumista viikon välein. Osallistuminen on maksutonta. Kysy seuraavan ryhmän alkamisesta.

Lisätietoja: sirpa.rytky(at)ouka.fi, 044 7034560 ja kirsti.ervasti(at)ouka.fi, 050 4063491

Tulppa-kuntoutusryhmät

Oululaisille valtimotautipotilaille tarjotaan uutta ja tehokasta Tulppa-ryhmäkuntoutusta, johon voi nyt ilmoittautua mukaan. Ryhmissä käsitellään sairastumista ja toipumista sekä kiinnitetään huomiota muun muassa mielen hyvinvointiin, elintapoihin ja liikkumiseen. Kuntoutus sopii myös TIA-potilaille eli ohimenevän aivoverenkiertohäiriön sairastaneille. Tulppa-ryhmiä on aiemmin järjestetty 12 sairaanhoitopiirissä ja tulokset ovat olleet rohkaisevia.

Seuraavat ryhmät aloittavat helmikuussa 2019. Ryhmiin voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä omaan terveysasemaan tai hyvinvointikeskukseen esimerkiksi Oulun Omahoidon viestipalvelun kautta. Potilaat saavat tietoa Tulppa-ryhmistä myös ensimmäisellä sydänhoitajakäynnillä terveysasemalla. Tulppa-ryhmiin otetaan etusijalla pallolaajennettuja tai ohitusleikattuja työikäisiä potilaita, joiden leikkauksesta on kulunut vähintään kuukausi tai enintään vuosi.

Tupakasta luopumisryhmä

Tarkoituksena on auttaa osallistujia lopettamaan tupakointi. Osallistujamäärä vaihtelee. Ohjelmassa on kuusi 1,5 tunnin mittaista kokoontumista noin viikon välein. Osallistuminen on maksutonta.

Lisätietoja: sirpa.rytky(at)ouka.fi, 044 7034560 ja kirsti.ervasti(at)ouka.fi, 050 4063491.

 

Järjestötoimintaa