Kodin ja koulun yhteistyö

Stiiknafuulia-seura on Teuvo Pakkalan koulun vanhempaintoimikunta. Sen tavoitteena on ideoida ja tuottaa koteja ja koulua yhdistävää toimintaa, toimia kotien ja koulun välisenä tiedotuskanavana ja nostaa esille ajankohtaisia aiheita. 

Stiiknafuulia-seuran organisaatio:  Jokaisen luokan vanhemmat valitsevat toimikuntaan keskuudestaan jäsenen ja hänelle varajäsenen. 

 • seuran puheenjohtaja - toimii toimikunnan organisaattorina
 • sihteeri – huolehtii tiedottamisesta toimikunnan sisällä 
 • tiedottaja – vastaa viestinnästä koteihin ja yleisölle 
 • opettajajäsen – tiedottaa toimikunnan toiminnasta koulussa 

 

Yhteyksiä koteihin hoidetaan kirjallisilla tiedotteilla, henkilökohtaisilla yhteydenotoilla sekä erikseen järjestettävissä tilaisuuksissa ja juhlissa. 

 • koko koulun yhteinen vanhempainilta on syyslukukaudella 
 • huoltajalle ja oppilaalle tarjotaan mahdollisuus  arviointikeskusteluun kaksi kertaa lukuvuoden aikana
 • 2. lk:n kieli- ja erikoisluokkavalinnat tehdään tammi-helmikuussa 
 • koulutulokkaiden vierailupäivä on toukokuussa 
 • luokkakohtaisia tilaisuuksia pidetään tarpeen mukaan 
 • vanhempaintoimikunta toimii yhteistyön aktivoijana ja toteuttajana 

Poissaolot:
Oppilaan poissaolosta on annettava välittömästi selvitys opettajalle kirjallisesti tai puhelimitse. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, vanhemmille ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan.

Mikäli oppilas on poissa muun kuin sairauden takia poissa koulusta, pyydetään siihen etukäteen lupa seuraavasti:

 • 1-5 pvä luokanopettaja
 • muutoin rehtori