Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain.

Laajempi terveystarkastus toteutetaan 1:llä ja 5: llä (sekä 8:lla ) luokalla. Oppilaan huoltaja kutsutaan mukaan laajaan terveystarkastukseen. Lääkärintarkastukset kuuluvat laajaan terveystarkastukseen. Terveydenhoitajan tarkastuksen yhteydessä sovitaan koululääkärin tapaamisesta.

Kun koulua on käyty jonkin aikaa, pyydetään opettajalta palaute oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä näkökulmista. Opettajan palautteesta pyydetään huoltajalta lupa.

Sairaanhoitoon liittyvät asiat hoidetaan hyvinvointikeskuksessa/terveyskeskuksessa.

Mikäli lapsellanne on jokin jatkuva lääkitys, sairaus tai varautumista vaativa allergia, joka on hyvä huomioida koulussa, ilmoittakaa siitä lapsen opettajalle. Koulussa tehdään suunnitelma lapsen lääkehoidon toteuttamiseksi.

Erityisruokavaliosta tehdään ilmoitus Wilmaan lapsen esitietolomakkeelle.

Lapsen sairastuessa ilmoittakaa opettajalle lapsen poissaolosta. Kouluterveyden- hoitajaan voi ottaa yhteyttä tarvittaessa selvitystä työnantajalle sairaan lapsen hoitamista tai hoidon järjestämistä varten. Tilapäisen hoitovapaan myöntämisen ehdot on hyvä tarkistaa omalta työnantajalta ja työehtosopimuksesta.

Koulutapaturmissa ensiavun antaa kouluterveydenhoitaja, opettaja tai joku muu koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan jatkohoito tapahtuu tarvittaessa terveyskeskuksessa tai OYS:n yhteispäivystyksessä. Vanhempiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Tämän vuoksi on tärkeää, että kouluterveydenhuollossa on ajan tasalla olevat huoltajien yhteystiedot.

Koululaiset on vakuutettu koulumatkalla ja koulussa sattuvien tapaturmien varalta. Tapaturman sattuessa varmistakaa, että koulussa on tehty tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle. Vapaa-ajan tapaturmien ja sairastuneen lapsen hoidon järjestäminen on ensisijaisesti vanhempien vastuulla.

Kouluterveydenhoitaja kuuluu koulun oppilashuoltohenkilöstöön.

Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyö on tärkeää koululaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Toivomme, että kouluterveydenhuollosta muodostuu perheellenne paikka, johon on helppo ottaa yhteyttä.

Kouluterveydenhoitajan tavoittaa omalta koululta

ke-to klo 8.00-15.45
sekä Wilma-viestillä. 

Yhteistyöterveisin, Sinikka Pirttisalo kouluterveydenhoitaja

Puh. 040-5787216 (puhelinpäivystys klo 11.30-12.00, vastaanottopäivystys klo 12.00-12.30)