Oppilashuolto

Oppilashuolto on osa koulun opetus- ja kasvatustoimintaa. Sen avulla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä koko kouluyhteisön hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Oppilashuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää, mutta myös oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Koulussamme toimii oppilashuoltoryhmä, joka on säännöllisesti kokoontuva moniammatillinen tiimi.
 

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu viikottain. Ryhmässä voi olla mukana koululääkäri, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, rehtori, koulupsykologi, koulukuraattori ja luokanopettaja sekä kutsuttaessa sosiaalityöntekijä. Osallistujat sovitaan kokouskohtaisesti. Lapsen huoltajat kutsutaan kokoukseen.


Koulupsykologi ja koulukuraattori

Koulullamme toimivat koulupsykolgi ja koulukuraattori. Koulupsykologi edustaa psykologista asiantuntemusta ja koulukuraattori sosiaalityön asiantuntemusta koulun oppilashuoltotyössä.

Koulukuraattorin ja koulupsykologin työn tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointia ja kehitystä sekä turvata koulunkäynnin sujuvaa etenemistä. Vanhemmat voivat ottaa heihin yhteyttä lapsen tai nuoren kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.

Yhteystiedot:
Koulupsykologi Jenny Koivukangas puh. 044 703 9652
Koulukuraattori Reeta Laitinen puh. 040 657 7809

 

Koulupsyykkari

Lakisääteisen oppilashuollon palveluiden lisäksi Oulun kaupungilla työskentelee osana kouluterveydenhuoltoa koulupsyykkareita (psykiatrisia sairaanhoitajia). Koulupsyykkareiden toiminnan tavoitteena on osallisuuden lisääminen ja kouluyhteisön kehittäminen mielenterveyttä edistäväksi sekä tiedon lisääminen mielen hyvinvoinnista. Koulupsyykkarit työskentelevät yhteisö- ja ryhmätasoilla kouluissa. Toimintaa ovat mm. Hyvinvointi pysäkit, rastipäivät, luokkatyöskentelyt ja erilliset ryhmät.