Teuvo Pakkalan koulun musikkiluokat

SOITONOPETUS

Teuvo Pakkalan koulussa kaikille musiikkiluokkien oppilaille tarjotaan mahdollisuus opiskella jonkin orkesterisoittimen soittoa. Tavoitteena on muodostaa jokaisesta luokasta tasapainoinen, soiva kokoonpano.

Musiikkiluokkalaisen soittoharjoituksissa hyödynnetään musiikin teorian ja säveltapailun antamia taitoja. Tavoitteena on soiton puhtaus ja sujuva nuotinlukutaito. Soittamisen avulla  opiskellaan ja analysoidaan musiikin rytmiä, melodiaa, harmoniaa, sointiväriä, dynamiikkaa ja muotoa.

Soitinvalikoima

Huilu, oboe, klarinetti, alttosaksofoni, trumpetti, lyömäsoittimet, viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso. Mahdollisuuksien mukaan myös fagotti, käyrätorvi, tuuba ja pasuuna.

Oman instrumentin opiskelu

Oppilaat voivat opiskella instrumenttiaan musiikkiluokkien soitinkoulussa. Soitonopetus on yksilöopetusta tai pariopetusta. Soittotuntien kesto on 15min/oppilas tai 30min/pari. Poikkeuksena ovat oboe- ja lyömäsoitin-tunnit, joiden kesto on 30 min/oppilas.
Musiikkiluokkien soitinkoulussa opiskelevilta peritään lukukausimaksu , jolla katetaan soitonopetuksen kustannuksia.
Soitonopettajina toimivat kaupungin palkkaamat tuntiopettajat, joilla on musiikkikoulun opettajan tai muu siihen verrattava pätevyys.

Huoltajat voivat järjestää soitonopetuksen myös yksityisesti (konservatorio, yksityinen tms.).

 

 

Orkesteri ja yhteismusisointi

Rinnan soitonopetuksen kanssa oppilaat osallistuvat orkesteriopetukseen.

Kolmannella luokalla orkesteri voidaan jakaa jousi- ja puhallinryhmiin. Ohjelmisto koostuu ikätasolle soveltuvasta materiaalista, jota sovitetaan tarpeen mukaan eri kokoonpanoille tai käytetään valmista materiaalia. Vähitellen pyritään muodostamaan suurempia kokoonpanoja. 4. - 9. luokilla orkesterit yhdistetään vuosiluokittain sinfoniaorkestereiksi, jotka soittavat kehitystasolleen sopivaa valmista ja sovitettua ohjelmistoa. Tavoitteena on muodostaa jokaisesta orkesterista tasapainoinen, soiva kokoonpano.

Lisäksi musiikinopetuksessa käytetään monipuolisesti koulu- ja bändisoittimia.

Kurssitutkinnot

Soitonopettajat järjestävät musiikkioppilaitosten vaatimusten mukaisia tasosuorituksiaoppilaiden edistymisen mukaisesti.