Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Oppilaiden tukeminen perustuu opetussuunnitelman mukaiseen kolmiportaisen tuen malliin. Koulussamme opiskelee oppilaita yleisen, tehostetun ja erityisen tuen piirissä. Tukitoimet suunnitellaan aina yksilöllisesti ja yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa.

Lisää tietoa perusopetuksen netti sivuilta.

Yleisen ja tehostetun tuen muotoja ovat muun muassa

  • tukiopetus
  • osa-aikainen erityisopetus
  • läksyparkki
  • opetuksen eriyttäminen
  • erityiset opetusjärjestelyt
  • oppilaiden joustavat ryhmittelyt (esimerkiksi oppimisvalmiuksien tai oppimistyylien mukaan)
  • koulunkäyntiavustaja/kouluavustaja
  • kodin ja koulun yhteistyö
  • oppilashuoltopalvelut
  • koulun ulkopuoliset tukitoimet

Erityisen tuen muotona voi olla jonkin oppiaineen yksilöllistäminen. Tällöin oppilaan opetus ko. oppiaineessa suunnitellaan yksilöllisesti hänen edellytyksiään vastaavaksi ja arvioidaan näiden tavoitteiden mukaan.