Avo-opetustoiminta

Sairaalakoulussa järjestetään opetusta erikoissairaanhoidon piirissä avohoidossa oleville peruskoulun oppilaille, jos opetusta ei ole mahdollista järjestää muulla tavoin.  Avo-oppilaaksi tuleminen edellyttää, että oppilaan terveydentila, pedagogiset erityistarpeet ja erikoissairaanhoidon hoidollis-kuntoutukselliset toimenpiteet sekä muut olosuhteet huomioiden sairaalaopetus on perusteltua. Avo-oppilaan hoitokontakti tulee olla viikoittaista. Avo-oppilaaksi ohjautuminen tapahtuu aina moniammatillisessa yhteistyössä. Avo-oppilaspaikka on määräaikainen ja oppilas säilyy oman kotikoulunsa oppilaana koko avo-oppilasjakson ajan. 

Avo-oppilasjaksonsa aikana oppilaalle järjestetään mahdollisuus asteittain tapahtuvaan paluuseen omaan kouluunsa. Omakoulupäivät suunnitellaan aina yksilöllisesti yhteistyössä oppilaan koulun kanssa. Tavoitteena on joustava ja mahdollisimman onnistunut paluu takaisin omaan kouluun tai siirtyminen jatko-opintoihin.

Sairaalakoulun avo-oppilaaksi ohjautumisesta vastaa apulaisjohtaja Satu Nevala. 

Yhteystiedot:  satu.nevala(at)ouka.fi, p. 044 7039 574

Ellen Palapeli