Avo-opetustoiminta

Sairaalakoulussa järjestetään opetusta erikoissairaanhoidon piirissä avohoidossa oleville peruskoulun oppilaille, jos opetusta ei ole mahdollista järjestää muulla tavoin.  Avo-oppilaaksi tuleminen edellyttää että oppilaan terveydentila, pedagogiset erityistarpeet ja erikoissairaanhoidon hoidollis-kuntoutukselliset toimenpiteet sekä muut olosuhteet huomioiden sairaalaopetus on perusteltua.  Avo-oppilaan hoitokontakti tulee olla viikoittaista. Avo-oppilaaksi ohjautuminen tapahtuu aina moniammatillisessa yhteistyössä. Avo-oppilaana ollessaankin oppilas säilyttää aina oman koulun koulupaikkansa. Sairaalakoulun avo-oppilaaksi ohjautumisesta vastaa apulaisjohtaja Satu Nevala.

Yhteystiedot:  satu.nevala(at)ouka.fi, p. 044 7039 574