Kajaanintullin yksikkö

Ajankohtaista:

Lukuvuosi 19-20 Kajaanintullin yksikössä alkaa torstaina 8.8.19 klo 9.00.

Kajaanintullin yksikkö tarjoaa opetusta oppilaille, joilla on vaativia käyttäytymiseen liittyviä haasteita. Monella oppilaista on autismin kirjon tai muu neuropsykiatrinen häiriö. Koulu tarjoaa turvallisen oppimisympäristön, jossa tiiviissä vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa harjoitellaan tunne- ja sosiaalisia taitoja.

Yksikössämme on seitsemän opetusryhmää, joissa kussakin on 5-6 oppilasta. Oppilaat ovat 1.-9. luokkalaisia. Jokaisessa luokassa työskentelee opettaja ja ohjaaja työparina. Oppilasmäärä vaihtelee vuosittain  45- 50 oppilaan välillä. Oppilaiden ja työyhteisön tukena toimii yhteisöpedagogi. Lisäksi koulussamme toimii konsultoiva erityisluokanopettaja, jonka tehtävänä on tukea oppilaan opiskelua lähikoulussa.

Kajaanintullin yksikkö, Koulukatu 16

Sijainti kartalla: Kajaanintullin yksikkö

Kajaanintullin linkit

 Henkilökunnan koulutuskalenteri