Kansainvälinen toiminta

Tiernan koulun Sairaalakoulun yksikkö, Kajaanintullin yksikkö sekä Pajaluokat ovat osallistuneet monipuolisesti kansainvälisiin kasvatusalan koulutuksiin ja koulujenväliseen yhteistyöhön eri puolilla Eurooppaa. Kajaanintullin yksikkö, Pajaluokat ja Sairaalakoulun yksikkö osallistuivat lukuvuosina 2016 – 2018 Erasmus+ KA1 –hankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä kasvatusalan ammattilaisten liikkuvuutta, kulttuurivaihtoa ja hyväksi havaittujen toimintamallien omaksumista erilaisiin toimintaympäristöihin.

Kajaanintullin yksikkö ja Pajaluokat osallistuivat lukuvuosina 2016-2018 myös Erasmus+ KA2 –hankkeeseen yhdessä espanjalaisen, italialaisen ja liettualaisen koulun kanssa. MagneMathICT –projektin tavoitteena oli kehittää ja löytää keinoja matematiikan opettamisen ja oppimisen tehostamiseksi erityisopetuksessa.

Lukuvuosina 2018-2020 Tiernan koululla on käynnissä kaikkien yksiköiden Erasmus+ KA1 -hanke "Yksilöllinen opetus ja ohjaus muuttuvassa organisaatiossa" ja lisäksi Sairaalakoulun yksiköllä Erasmus+ KA2 -hanke "RISE - Resilience Inhibiting Social Exclusion".

KA1 -hankkeissa kansainvälisen yhteistyön muotoina ovat koulututustumiset, job shadowing sekä kansainvälinen, kasvatustyötä tukeva ja kehittävä kouluttautuminen. KA2-hankkeet ovat kahden tai useamman koulun välisiä projekteja erilaisista koulun arvoihin ja kasvatustyöhön soveltuvista aiheista. Erasmushankkeet ovat EU:n rahoittamia, Suomessa hankkeita hallinnoi Opetushallitus.

Tiernan koulun yksiköt ovat vastaanottaneet kansainvälisiä vieraita eri puolilta Eurooppaa ja myös Euroopan ulkopuolelta.

KVtoimintaa
KVtoimintaa