Kerhot

Sairaalakoulussa järjestetään oppilaille maksutonta kerhotoimintaa vuosittain. Ala- ja yläluokilla on omat kerhonsa. Kerhojen pituudet vaihtelevat kertaluontoisista jopa koko lukukauden kestäviin kerhoihin.

Kerhojen sisällöt valitaan oppilaiden kiinnostuksen ja hoidollisten tarpeiden mukaan. Kerhot pyritään järjestämään siten, että mahdollisimman moni oppilas voisi osallistua kerhotoimintaan hoidon niin salliessa.