Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyössä oppilaan huoltajat pidetään ajan tasalla koulutyön arjesta, jotta koti voi osaltaan antaa tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Yhteisenä tehtävänämme on luoda hyvä ja turvallinen kouluarki.

Kodin ja koulun yhteistyöhön kuuluvat yhteiset keskustelut lapsen ja nuoren kasvusta ja kehityksestä, oppimisen ohjaamisesta ja oppilaan arvioinnista. Yhteistyöhön kuuluvat myös koulun kehittämiseen ja toiminnan arviointiin osallistuminen.

Pääsääntöisesti koulullamme pidetään kehityskeskustelut kaksi kertaa lukuvuodessa, johon huoltajat kutsutaan. Opettaja kutsuu oppilaan ja huoltajan vuoden vaihteessa arviointikeskusteluun, joka korvaa joulutodistuksen. Myös yläkoulussa joulutodistus voidaan korvata arviointikeskustelulla. Keskustelussa käydään yhdessä läpi muun muassa opintojen etenemistä, oppilaan työskentelytaitoja sekä ajankohtaisia opiskeluun ja ikävaiheeseen liittyviä kysymyksiä.