Konsultaatio

Tiernan koulun opettajat, ohjaajat ja muut henkilökunnan jäsenet tekevät konsultaatioita lähikouluille. Konsultaatiokäyntiä voivat pyytää luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettajat sekä koulun johto.

Konsultaatioiden tarkoituksena on

  • tukea oppilaiden koulunkäyntiä lähikoulussa
  • tukea kouluyhteisöä toimintakulttuurin kehittämisessä
  • olla arvioimassa tarvetta siirtyä erityiskouluun
  • olla tukena oppilaan siirtyessä erityiskoulusta lähikouluun

Konsultaation aikana seurataan koulun ja luokan toimintaa. Sen päätteeksi varataan keskusteluaikaa 1-2 tuntia, josta on hyvä sopia etukäteen koulun johdon kanssa.

Keskustelujen kautta pyritään löytämään uusia näkökulmia ja menetelmiä, jotka auttaisivat tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä. Konsultaatiota voidaan suunnata koko ryhmän toiminnan tai yksittäisen oppilaan tukemiseen. Jos kyseessä on yhden oppilaan konsultaatio, tulee huoltajilta pyytää lupa.

Konsultaatiopyynnön voi esittää alueellisen tuen palveluvastaavalle tai suoraan konsultoivalle erityisopettajalle. Konsultoivan erityisopettajan saa parhaiten kiinni sähköpostilla.

Lukuvuonna 2017- 2018 konsultoivana erityisopettajana toimii Tarja Hiltunen. Sähköpostiosoite: tarja.hiltunen@eduouka.fi