Konsultaatio

Tiernan koulun opettajat, ohjaajat ja muut henkilökunnan jäsenet tekevät konsultaatioita lähikouluille. Konsultaatiokäyntiä voivat pyytää luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettajat sekä koulun johto.

Konsultaatioiden tarkoituksena on

  • tukea oppilaiden koulunkäyntiä lähikoulussa
  • tukea kouluyhteisöä toimintakulttuurin kehittämisessä
  • olla arvioimassa tarvetta siirtyä erityiskouluun
  • olla tukena oppilaan siirtyessä erityiskoulusta lähikouluun
  • arvioida sairaalakoulun avo-oppilaaksi hakeutuvien tilannetta moniammatillisesti. 

Konsultaation aikana seurataan koulun ja luokan toimintaa. Sen päätteeksi varataan keskusteluaikaa 1-2 tuntia, josta on hyvä sopia etukäteen koulun johdon kanssa. Keskustelussa voivat olla mukana kaikki oppilaan asioissa mukana olevat ammattilaiset.

Keskustelujen kautta pyritään löytämään uusia näkökulmia ja menetelmiä, jotka auttaisivat tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä. Konsultaatiokäynnit voidaan jakaa useammalle päivälle, jotta voidaan seurata toimivatko yhdessä sovitut toimenpiteet

Konsultaatiota voidaan suunnata koko ryhmän toiminnan tai yksittäisen oppilaan tukemiseen. Jos kyseessä on yksittäisen oppilaan konsultaatio tulee huoltajilta pyytää lupa. 

Konsultaatiopyynnön voi esittää suoraan konsultoivalle erityisopettajalle tai Tiernan koulun kotisivuilla olevan sähköisen konsultaatiopyyntölomakkeen kautta. Konsultaatiopyynnöt käsitellään viikoittain ja otamme yhteyttä pyytäjään kun olemme päättäneet konsultoinnin sisällöstä ja ajankohdasta. Lukuvuonna 2019-2020 konsultoivina erityisopettajina toimivat Tarja Hiltunen (0447039766) ja Pia Karhulahti (0505681747). Sähköpostiosoitteet: Tarja.hiltunen@eduouka.fi & Pia.karhulahti@eduouka.fi

 

Konsultaatiopyyntölomake