Koulun esittely

Tiernan koulu on erityiskoulu, joka toimii 11 eri toimipaikassa. Koulussamme oppilailla on mahdollisuus opiskella koko perusopetuksen ajan tai kasvun ja kehittymisen myötä suunnitelmallisesti palata takaisin oman alueensa kouluun ja opetusryhmään. Kymppiluokan opetusta järjestetään tarvittaessa Leinonpuiston yksikössä.

Oppilaat ohjautuvat kouluumme, kun lähikoulun tai alueen pienryhmän tukitoimet eivät ole riittäviä oppilaan koulunkäynnin ja opiskelun tukemiseen. Tiernan kouluun siirtyminen tapahtuu huoltajaa ja oppilasta itseään kuullen sekä moniammatillisessa yhteistyössä. Sairaalakoulun avo-oppilaaksi siirtymisen prosessi on kuvattu sairaalakoulun alasivulla.

Tiernan koulun oppilailla on erityisen tuen päätös, sairaalaopetusta lukuun ottamatta. Oppilaalle laaditaan yhteistyössä henkilökohtainen oppimisen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Koulussamme oppilaalle annetaan mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omien edellytystensä mukaisesti ja osaksi ympäröivää yhteiskuntaa. Painotamme turvallisia ja toiminnallisia oppimisympäristöjä, kommunikoinnin, vuorovaikutuksen ja sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä itsenäisen elämän edellyttämiä tietoja ja taitoja.