Koulupolku

 

Tiernan koulun konsultaatio

Tiernan koulun opettajat, ohjaajat ja muut henkilökunnan jäsenet tekevät konsultaatioita lähikouluille. Konsultaatiokäyntiä voivat pyytää vanhemmat, luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettajat, yhteistyökumppanit sekä koulun johto.

Konsultaatioiden tarkoituksena on:

· tukea oppilaiden koulunkäyntiä lähikoulussa

· tukea kouluyhteisöä toimintakulttuurin kehittämisessä

· arvioida tarvetta siirtyä erityiskouluun

· tukea oppilasta erityiskoulusta lähikouluun siirryttäessä

· arvioida sairaalakoulun avo-oppilaaksi hakeutuvien tilannetta moniammatillisesti

Konsultaation aikana seurataan koulun ja luokan toimintaa. Sen päätteeksi varataan keskusteluaikaa 1-2 tuntia, josta on hyvä sopia etukäteen koulun johdon kanssa. Keskustelussa voivat olla mukana kaikki oppilaan asioissa ja oppilasta tuntevat ammattilaiset.

Keskustelujen kautta pyritään löytämään uusia näkökulmia ja menetelmiä, jotka auttaisivat tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä. Konsultaatiokäynnit voidaan jakaa useammalle eri päivälle, jotta voidaan seurata toimivatko yhdessä sovitut toimenpiteet.

Konsultaatiota voidaan suunnata koko ryhmän toiminnan tai yksittäisen oppilaan tukemiseen. Jos kyseessä on yksittäisen oppilaan konsultaatio, tulee huoltajilta pyytää lupa.

Konsultaatiopyynnön voi esittää suoraan konsultoivalle erityisopettajalle tai Tiernan koulun kotisivuilla olevan sähköisen konsultaatiopyyntölomakkeen kautta. Konsultaatiopyynnöt käsitellään viikottain ja otamme yhteyttä pyytäjään kun olemme päättäneet konsultoinnin sisällöstä ja ajankohdasta. Lukuvuonna 2020- 2021 konsultoivina erityisopettajina toimivat Tarja Hiltunen (puh. 044 703 9766) ja Pia Karhulahti (puh. 050 568 1747) Sähköpostiosoitteet: tarja.hiltunen(at)eduouka.fi ja pia.karhulahti(at)eduouka.fi

 

Konsultaatiopyyntölomake