Oppilaaksi Tiernan kouluun

Harkiten, hallitusti ja yhteistyössä

Kun alkaa tuntua, että koulun tukitoimet eivät riitä

  1. Erityisopettaja/ luokanopettaja/ muu koulun henkilöstöön kuuluva ottaa yhteyden huoltajiin ja alueellisen tuen palveluvastaavaan.

  2. Käsitellään asiaa oppilaskohtaisessa oppilashuoltoryhmässä. Rehtori/ erityisopettaja/ luokanopettaja/ alueellisen tuen palveluvastaava pyytää konsultaatiota Tiernan koulusta sähköisellä konsultaatiopyyntölomakkeella.  Konsultaatiopyyntölomake

  3. Tiernan koulun edustaja tekee konsultaation koululle. Suunnitellaan tukitoimet konsultaation yhteydessä pidettävässä palaverissa ja ne kirjataan Wilmaan Yhteydenottojen merkitseminen- kohtaan.

  4. Tukitoimien vaikuttavuutta seurataan. Huoltajat ja alueellisen tuen palveluvastaava ovat tiiviisti mukana arvioimassa tukitoimien vaikuttavuutta. Konsultaatiota jatketaan tarvittaessa.

Erityiskouluun siirtyminen tulee vaihtoehdoksi, jos oppilaan tilanne ei toteutetuista tukitoimista huolimatta parane.

5. Oppilaan kotikoulun rehtori/apulaisjohtaja ottaa yhteyttä sen yksikön apulaisjohtajaan, jonne oppilaan koulupaikkaa toivotaan.

6. Apulaisjohtaja kutsuu huoltajat tutustumaan mahdolliseen koulupaikkaan Tiernan koulussa, jonka jälkeen huoltajat ilmoittavat halukkuutensa koulupaikan vastaanottamiseen.

7. Apulaisjohtaja ilmoittaa lähettävälle koululle, että yksikössä on/ei ole koulupaikkaa oppilaalle.

8. Lähettävä koulu järjestää tiedonsiirtopalaverin, johon kutsutaan huoltajat, Tiernan koulun edustaja ja oppilaan hoitoon ja tukeen liittyvät tahot.

9. Tiernan koulu edellyttää, että oppilaalla on voimassa oleva erityisen tuen päätös ja kaikki tarvittavat asiakirjat toimitettuna alueellisen tuen palveluvastaavalle ennen kuin oppilas siirtyy Tiernan kouluun.

10. Oppilas tutustuu Tiernan kouluun ja aloittaa Tiernan koulussa sovittuna ajankohtana.

11. Lähettävä koulu ja Tiernan koulu jatkavat yhteistyötä oppilaan tuen järjestämiseen liittyvissä asioissa.