Oppilaaksi Tiernan kouluun

Harkiten, hallitusti ja yhteistyössä

Kun alkaa tuntua, että koulun tukitoimet eivät riitä

 1. Otetaan yhteys huoltajiin ja alueellisen tuen palveluvastaavaan

 2. Käsitellään asiaa oppilashuoltoryhmässä. Pyydetään konsultaatio Tiernan koulusta.

 3. Tiernan koulun edustaja tekee konsultaation koululle.

 4.  Kokeillaan uusia tukitoimia ja ne kirjataan.

 5. Huoltajat, alueellisen tuen palveluvastaava ja oppilashuoltoryhmä seuraavat tilannetta.

 6. Erityiskouluun siirtyminen esitetään vaihtoehdoksi.

 7. Huoltajat tutustuvat Tiernan kouluun.

 8. Tiernan koulu ilmoittaa, että koulupaikkaa on mahdollista hakea.

 9. Huoltajat ja koulu tekevät yhteistyössä päätöksen hakea koulupaikkaa Tiernan koulusta.

 10. Koululla tehdään pedagoginen selvitys ja haetaan erityisen tuen päätöstä.

 11. Asiakirjat toimitetaan alueellisen tuen palveluvastaavalle.

 12. Aluepäällikkö tekee päätöksen erityisestä tuesta.

 13. Tiernan koulun rehtori tekee päätöksen erityiskouluun siirtymisestä.

 14. Oppilas tutustuu Tiernan kouluun.

 15. Lähettävä koulu ja Tiernan koulu pitävät siirtopalaverin.