Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksella pyritään tukemaan oppilaan kasvua ja kehitystä sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Tiernan koulussa ohjauksen tavoitteena on, että oppilas osaa toimia kouluyhteisössään ja suunnitella opintojaan sekä sitoutua opiskeluun. 

Oppilaanohjaus edellyttää erilaisten tukitoimien tuntemista ja kehittämistä sekä oppimisvaikeuksien huomioon ottamista. Onnistuneessa ohjaustyössä koulun henkilökunta on sitoutunutta, koulussa on sisäistä asiantuntijayhteistyötä sekä yhteistyötä opiskelijoiden ja heidän kotiensa kanssa. 

Oppilaanohjauksen keskeisenä tavoitteina on parantaa oppilaan jatko-opintoihin pääsyn edellytyksiä sekä niitä tietoja ja taitoja joita hän opinnoissa tarvitsee. Pyrkimys on, että jokaisella opiskelijalla on sekä suunnitelma jatko-opinnoista että valmiudet aloittaa ne.