Oppilaskunta Oppilaskunta

Koulussa oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Se valitsee keskuudestaan itselleen hallituksen, joka suunnittelee lukuvuoden toiminnan. Oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia, joihin oppilaat voivat halutessaan osallistua. Oppilaskunta myös kerää toiminnalleen varoja tapahtumiin. Toiminta on koulun ulkopuolista toimintaa.