Oppilaskunta

Koulussa oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Oppilaskunta suunnittelee yhdessä koulun aikuisten kanssa toimintaa, joka edistää oppilaiden osallisuutta. Toiminta voi olla esimerkiksi oppilaiden suunnittelema ja toteuttama kirpputori, jolla kerätään varoja koulun oppilaiden virkistysrahastoon. Oppilaskunta toimii koulupäivän aikana.