Oppilaskunta

Leinonpuiston yksikössä toimii oppilaskunta, jonka jäseniä ovat kaikki yksikön oppilaat. Oppilaskunnan hallitus on valittu eri luokka-asteiden oppilaista. He edustavat kaikkia oppilaita ja toimivat yhdessä ohjaavan opettajan kanssa.

Oppilaskunnan tarkoitus on kannustaa vuorovaikutukseen ja antaa osallistumismahdollisuuksia jokaiselle osallistua toimintaan omien kykyjensä mukaan. Oppilaskunta ideoi, suunnittelee ja toteuttaa erilaisia tapahtumia, joilla on positiivinen vaikutus yhteishengen luomiseen ja työympäristön viihtyvyyteen.