Oppilaskunta

Tiernan koulussa toimii oppilaskunta, jonka jäseniä ovat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on vahvistaa oppilaiden osallisuutta, tukea yhteisöllisyyttä toimipaikkojemme välillä, sekä antaa mahdollisuuksia vaikuttamiseen. Tavoitteena on myös edistää oppilaiden kykyä ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössään.

Oppilaskunnalla on oma edustajisto, joka koostuu yhdeksästä Tiernan koulun ala- ja yläkoulun oppilaasta. Leinonpuiston, Kasarmintien, Pajan, Kajaanintullin, sekä Heinätorin toimipaikat ovat valinneet tämän kevään aikana omat edustajansa ja tarkoitus olisi jatkaa tällä kokoonpanolla myös tuleva lukuvuosi 2021-2022.

Oppilaskunnan edustajisto toimii tärkeässä roolissa oman toimipaikkansa asioiden eteenpäin viemisessä. Tämä mahdollistaa muille oppilaille mahdollisuuden päästä myös vaikuttamaan koulumme arkeen ja kehittämiseen, sekä saada äänensä kuuluviin.

Oppilaskunta suunnittelee ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa, kouluviihtyvyyttä ja koulutyötä koko Tiernan kouluun.