Koulunkäynnin ja oppimisen tuki

Koulumme tarjoaa oppilaalle erityistä tukea silloin, kun lähikoulun tai alueen tehostetun tai erityisen tuen järjestelyt eivät riitä ja koulunkäynnin jatkuminen sitä välttämättä edellyttää. 

Opetus annetaan erityisopetuksena henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaan.

Erityiskouluihin ohjautuminen harkitaan oppilaskohtaisesti yhteistyössä huoltajan ja moniammatillisen oppilashuollollisen verkoston kanssa. Oman alueen alueellisen tuen palveluvastaava on mukana asian valmistelussa.