Pajaluokat

• työpajaluokat tarjoavat toiminnallisen oppimisympäristön perusopetuksen loppuvaiheeseen

• pajaluokissa korostetaan erityisesti turvallista oppimisympäristöä ja monipuolisia kädentaitoja

• teoriaopetus ja kädentyöt sopeutetaan jokaisen oppilaan kykyjen ja taitojen mukaan

• pajatyöskentelyn osuus opetuksesta vaihtelee oppilaskohtaisesti, pyrkimyksenä on turvata päivittäinen mahdollisuus taito- ja taideaineiden tekemiseen

• tavoitteena on myönteisen oppimisasenteen luominen sekä opiskelu- ja elämänhallinnan taitojen, yritteliäisyyden ja oma-aloitteisuuden elvyttäminen

Pajaluokat, Tykistökatu 13

Sijainti kartalla: Pajaluokat, Tykistökatu 13

Pajaluokkien linkit

 Henkilökunnan koulutuskalenteri